Hrajte a vyhrajte se Strautmannem

06. 08. 2019 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Pošleme vám úžasnou softshellovou bundu, hebkou fleecovou mikinu nebo pohodlné triko.
Stačí jen jediné… tipnout si odpověď na následující soutěžní otázku a co nejvíce se přiblížit skutečnosti:

„Představte si situaci, že kombinovaný sběrací vůz Giga-Vitesse CFS 4401 při sběru píce nemusí zastavovat a ani se nemusí vysypávat. Zkrátka pracuje nepřetržitě po dobu jedné hodiny".
„Kolik tun hmoty je v takovémto případě sběrací vůz Giga-Vitesse CFS 4401 schopen posbírat?“


Soutěž končí 31. 8. 2019. Vítěze oznámíme bezprostředně poté.
 
Těšíme se na Vaše příspěvky!
 
Váš Strautmann tým


 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Hrajte a vyhrajte se Strautmannem“


1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost AGROTEC a.s., Brněnská 74, 691 03 Hustopeče, IČ: 00544957, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B/138 (dále jen „organizátor“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat od 6. 8. 2019 do 31. 8. 2019 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím facebookového profilu „Strautmann Czech Republic“ https://www.facebook.com/strautmann.cz/ (dále jen FB Strautmann).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Účastník soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů: jméno, bydliště/sídlo, IČ, e-mail, telefon obsažených v kontaktním formuláři na výše uvedených stránkách poskytnutých účastníkem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a to pro účely společností koncernu organizátora, a to na dobu tří let. Účastník soutěže dále uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a to pro účely společnosti koncernu organizátora a na dobu tří let. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním obchodních nabídek a informací. Tyto souhlasy lze kdykoli písemně odvolat.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Předmětem soutěže je umístění správného tipu na níže uvedenou soutěžní otázku do komentářů na FB Strautmann:

„Představte si situaci, že kombinovaný sběrací vůz Giga-Vitesse CFS 4401 při sběru píce nemusí zastavovat a ani se nemusí vysypávat. Zkrátka pracuje nepřetržitě po dobu jedné hodiny".
„Kolik tun hmoty je v takovémto případě sběrací vůz Giga-Vitesse CFS 4401 schopen posbírat?


Zapojení do soutěže vzniká umístěním odpovědi v podobě komentáře na český FB profil Strautmann. Umístěním svého typu účastník souhlasí s jeho zveřejněním na sociálních sítích AGROTEC Group, webových stránkách společnosti, na akcích organizátora a jeho následným používáním k propagaci společnosti Strautmann v ČR.

5. VÝHERCI
Po skončení soutěže budou oceněni tři účastníci, kteří se se svým odhadem budou nejvíce blížit skutečnosti. Pokud by se nejbližší tipy shodovaly, rozhoduje datum umístění příspěvku – bude vybrán ten příspěvek, který byl vložen jako první.   

6. VÝHRY
V soutěži se nachází tři výhry:
1. cena – Softshellová větru & voděodolná bunda Strautmann s mnoha kapsami
2. cena – Velmi příjemná fleecová mikina Strautmann
3. cena – pohodlné bavlněné triko Strautmann


7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherci budou zveřejněni ve zvláštním příspěvku na FB Strautmann, přičemž zároveň budou vyzváni k zaslání kontaktních údajů vč. adresy, na kterou bude možné výhru doručit.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící současně výslovně prohlašují, že kompletně osvobozují Facebook od jakýchkoli závazků z této soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook účtu. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Na účast v soutěži není právní nárok. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

V Hustopečích dne 6. 8. 2019