Rozmetání hnoje kvalitně a efektivně

27. 04. 2022 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Při návštěvě společnosti Agrospol Útěchovice spol. s r.o. narazíte hned na dvě rozmetadla od firmy Strautmann. Obě jsou zde od roku 2012 a každé z nich od doby pořízení zvládlo rozmést na 50 tisíc tun hnoje, přičemž rozmetadlo s větší tonáží navíc zvládlo 6 400 tun dolomitického vápence.

Společnost nemá kejdové hospodářství, ale produkuje pouze hnůj. Práce s ním je sice náročnější a ve finále i dražší, ale díky své struktuře je pro místní půdu nenahraditelný. Hned po aplikaci se zaorává, všechny živiny tedy zůstávají v půdě. Navíc nikdo v okolí není obtěžován nepříjemným zápachem.

„O pořízení rozmetadel se ve společnosti začalo hovořit při vyhlášení Dotačního titulu na snížení emisí amoniaku do ovzduší, které vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v roce 2011. V té době byla součástí našeho strojového parku dvě rozmetadla RMA-8 a jedno RA-100. Rozmetadla nebyla nikterak výkonná. Díky menšímu počtu frézovacích válců a nožů, menšímu průměru rozmetacích lopatek a menším otáčkám rozmetala velké kusy hnoje na nepříliš velkou vzdálenost. Proto jsme začali uvažovat o změně,“ sdělil jednatel společnosti Ing. Václav Páral.

„V té době nám společnosti KVARTO, s.r.o. z nedalekého Pelhřimova zapůjčila jedno z rozmetadel Strautmann na vyzkoušení. Provedení rozmetadla bylo masivní a jeho práce se nám líbila. Proto jsme se v roce 2012 rozhodli pořídit hned rozmetadla dvě. Rozmetadlo s větším objemem model VS 1804 a s menším BE 1401. Tím jsme zcela nahradili stroje, které tvořili původní linku na rozmetání hnoje“, sdělil pan Páral, který dále dodal: „Rozdíl mezi kvalitou rozmetadel byl záhy znát. Rozmetadla Strautmann jsou díky vyššímu počtu frézovacích válců, většímu množství nožů, většímu průměru rozmetacích lopatek a mnohem větší rychlostí celého rozmetacího agregátu schopna hnůj rozmělnit a rovnoměrně rozhodit na mnohem větší vzdálenost. Se dvěma rozmetadly se podařilo nejen nahradit původní aplikační linku, ale dokonce i zvýšit její výkonnost.“

Rozmetadla byla na tehdejší dobu velmi dobře vybavena elektronikou. Pro obsluhy je tedy vše velmi jednoduše nastavitelné přímo z kabiny traktoru. „S rozmetadly Strautmann každý rok pohnojíme 380 ha z celkového množství našich pozemků. Tedy přibližně každý čtvrtý rok dostanou naše pole ty nejlepší živiny a při tom navíc uspoříme hnůj. Díky precizní práci rozmetadel totiž aplikujeme méně hnoje na větší množství hektarů,“ dodal pan Páral.

Předmětem činnosti společnosti Agrospol Útěchovice spol. s r.o. je tradiční vyvážená zemědělská výroba s rostlinnou i živočišnou produkcí. Ve třech střediscích Útěchovice, Čížkov, Útěchovičky pracuje 37 zaměstnanců. V rámci rostlinné výroby hospodaří na 1400 ha zemědělské půdy, z toho 1220 ha tvoří orná půda a 180 ha trvalé travní porosty. Mezi nejčastěji pěstované plodiny se řadí brambory, jarní ječmen, řepka olejná, pšenice, žito, kukuřice na siláž, trávy na krmení, mák, oves a další.

V oblasti živočišné výroby pak pečuje o 1000hlavé stádo skotu. Přibližně 300 býků ve výkrmu, 300 dojnic, jalovice a další. „Každý rok vyprodukujeme 10 až 11 tisíc tun hnoje a abychom ho měli dostatek, ještě vyměňujeme naši slámu za hnůj od okolních drobných zemědělců. Jedním rozmetadlem tak projde více než 5 tisíc tun hnoje za rok.

„Rozmetadla nejsou náročná na údržbu. Protože jsou plně vybavena elektronikou, jen co dva roky vyměňujeme indukční čidlo, které monitoruje otáčení rotorů. Otázka výměny je však desetiminutovou záležitostí,“ dodal pan Páral. „V každém případě firma KVARTO není daleko. Spolupracujeme s ní již řadu let a jak po obchodní, tak i po servisní stránce, jí nelze nic vytknout. Pořídili jsme od ní sklízecí mlátičku CX, chytré rozmetadlo Amazone ZA-M Profis Hydro, traktory New Holland T8 390, T7 270 a již zmiňovaná rozmetadla Strautmann. V případě potřeby je kvalitní pomoc vždy nablízku, ba co víc, vždy ve sjednaném termínu. Této pružnosti si velmi vážíme.“

20220405_103044.jpg

20220405_103333.jpg 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.