AGROTEC zemědělská technika Novinky Strautmann Rozmetání hnoje s mnohem větší přesností

Rozmetání hnoje s mnohem větší přesností

06. 09. 2021 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Dynamické vážení bude hrát při rozmetání stále větší roli. Modely univerzálních rozmetadel Strautmann řady PS a VS, vybavené vážicími čepy, automaticky přizpůsobují množství výhozu v závislosti na hmotnosti, a to dynamicky a v případě potřeby dokonce speciálně pro dílčí část zemědělské půdy.

Hnůj, kompost nebo oddělené pevné látky sestávající z kejdy a nebo digestátu jsou nehomogenní hnojící materiály, které mohou mít různou hustotu při naložení rozmetadla. Pokud řidič zadá určitou hodnotu rychlosti přepravního pásu, množství výtlaku se liší v závislosti na pojezdové rychlosti a hustotě posypového materiálu. I v případě řízení posuvu přepravního pásu v závislosti na rychlosti jízdy není každé místo na povrchu pokryto stejným množstvím, které odpovídá hmotnosti posypového materiálu.

Tento typ automatického řídicího systému pouze mění objem vytlačovaného materiálu, čímž kompenzuje změny rychlosti pojezdu, ale nezohledňuje hustotu posypového materiálu. To nakonec znamená, že živiny obsažené v hnoji nejsou rovnoměrně rozloženy ani na povrchu.

 

Ovládání závislé na hmotnosti

Jiné je to s funkcí řízení posuvu závislou na hmotnosti, která je k dispozici s dynamickým vážicím systémem. Společnost Strautmann nabízí takový systém pro své univerzální rozmetadlo řady VS a PS.

Model PS 2401, který jsme použili, je vybaven osmi vážicími čepy, čtyřmi na každé straně. Zcela oddělují rám podvozku od samotné vany. Zaznamenávají tedy hmotnost nakládaného materiálu každých 100 milisekund. Řídicí jednotka namontovaná na rámu podvozku vyhodnocuje naměřené hodnoty. Tato takzvaná vážicí ECU jednotka je vybavena tříosým gyroskopem, který detekuje zrychlení ve všech třech směrech. To je důležité, protože úhel náklonu, jakož i náklony univerzálního rozmetadla během jízdy, by mohly ovlivňovat naměřené hodnoty vážicích čepů a tím zkreslovat hmotnost nákladu vypočítanou dle naměřených hodnot.

 

DOBRÉ VĚDĚT

-    Dynamický vážicí systém měří klesající hmotnost nákladu během jízdy.
-    3D senzor kompenzuje chyby měření způsobené jednostranným namáháním, např. ve svazích.
-    Strautmann integroval dynamické vážení do řídicího systému ISOBUS.
-    Rozmetání podle map a ovládání sekcí (Section Control) je také možné.

 

3D korekce

Gyroskopem naměřené hodnoty pomáhají matematicky kompenzovat zkreslení pro každou naměřenou hodnotu každého jednotlivého vážícího čepu. Za tímto účelem jednotka ECU samostatně načte naměřené hodnoty vážících čepů. Oddělené načítání naměřených hodnot navíc nabízí další výhodu: Pokud dojde k chybě, může obsluha nebo servisní technik pomocí diagnostické funkce snadno zjistit, který z vážících čepů je vadný. Až po korekci naměřené hodnoty určí ECU aktuální hmotnost zátěže a takzvaný faktor průtoku ze signálů všech vážících čepů. Tento faktor je hodnota korekce skluzu s ohledem na skluz přepravní podlahy ve vztahu k posypovému materiálu. V případě nehomogenního posypového materiálu se tato hodnota neustále mění. V závislosti na prokluzu přizpůsobí elektronický řídicí systém rychlost dopravníkového pásu.

Společnost Strautmann vyvinula dynamický vážící systém pro univerzální rozmetadla ve spolupráci se společností Müller -Elektronik. Výrobce kalibruje vážící čepy pomocí navážených hodnot.

 

Nastavení cílové hodnoty

Aktivní automatická funkce Pracovní nabídka pro postup rozmetání ukazuje řidiči aktuální Skutečné množství výtlaku a cílové množství, jeho aktuální rychlost pojezdu, rychlost posuvu přepravní podlahy a faktor průtoku.

Na ovládacím terminálu univerzálního rozmetadla si řidič navolí typ rozmetaného materiálu, který bude rozmetat. Za tímto účelem firma Strautmann nabízí databázi obsahující hodnoty různých rozmetacích materiálů a návrh na jejich rozmetání včetně pracovní a rozmetací šířky. Databázi lze dále rozšiřovat o další položky. Řidič tedy pouze nastaví v řídící jednotce cílovou hodnotu rozmetaného množství na hektar a rychlost jízdy.

Automatický rozmetací systém univerzálního rozmetadla vyžaduje minimální pojezdovou rychlost, např. 1 km/h. Kontrolní funkci posuvu přepravního pásu spustí až po překročení této pojezdové rychlosti. Před samotným rozmetáním dopravníkový pás pomalu tlačí rozmetaný materiál na rozmetací jednotku rychlostí 2,5 m/min., což umožní rychlý start rozmetání na souvrati.

Je-li univerzální rozmetadlo vybaveno dynamickým vážicím systémem, může řidič zvolit kontrolu toku dopravníkového pásu v závislosti na hmotnosti a určit cílovou hodnotu v t/ha. U řídicího systému bez systému vážení by zvolil funkci ovládání závislou na objemu a zadal cílovou hodnotu v m3/ha.
 


Aktivní automatická funkce

Pracovní menu pro postup rozmetání ukazuje řidiči aktuální skutečné množství rozhozu a cílové množství, jeho aktuální rychlost pojezdu, rychlost posuvu přepravní podlahy a faktor průtoku. Barevné symboly označují, zda jsou rychlosti rozmetacího kotouče a rozmetacích válců dostatečné. Pokud ano, symboly jsou zelené. Pokud se disky a válce otáčí příliš pomalu nebo se dokonce zastaví, symboly zčervenají a ozve se varovný signál. Elektronický systém zastaví dopravníkový pás.
Nový řídicí systém ISOBUS navíc poskytuje další automatické funkce: Patří mezi ně funkce automatických dávkovacích vrat, která je při spuštění rozmetadla posune do přednastavené výšky. Automatický nakládací systém spustí automaticky zvedací nápravu při změně režimu jízdy, pokud ji před tím řidič zvedl například, aby dotížil tažný prostředek. Snímač kola během manévrování detekuje zpětný chod traktoru a stroje. Elektronický systém pak automaticky zablokuje řídící nápravu.

 

Terminál Tack Controller

Pro provoz univerzálního rozmetadla s dynamickým vážicím systémem nabízí firma Strautmann dva různé terminály. Oba terminály jsou kompatibilní s ISOBUS. Menší Smart 570 je kromě 5,7" dotykového displeje vybaven membránovými klávesami a otočným tlačítkem pro ovládání pravou rukou. Větší terminál Touch 800 má 8" dotykový displej a na rozdíl od Smart 570 je vybaven řadičem úloh a paralelní pomoc při řízení Track Leader od společnosti Müller-Elektronik.
To znamená, že Touch 800 dokáže zpracovat data o poloze přijímače GNSS i data o objednávce.
Kdokoli chce distribuovat svůj hnůj konkrétně na dílčích úsecích prostřednictvím dříve plánovaných aplikačních map nebo přesně dokumentovat polohy rozmetaného množství, měl by se rozhodnout pro dražší Touch 800, pokud není k dispozici traktor, který je již vybaven systémem řízení a ISOBUS terminálem s řadičem úloh. Pokud je použit model Touch 800, univerzální rozmetadlo s dynamickým vážicím systémem nemůže provádět pouze aplikační mapy týkající se konkrétních dílčích sekcí.

Sekční řízení navíc umožňuje přepínání sekcí s částečnou šířkou v klínech. Tento systém je však ve srovnání se sekční kontrolou ochrany rostlin poměrně drsný. Ale koneckonců: Automatické spouštění deflektoru hraničního rozmetání zmenšuje pracovní šířku na 3 m na jedné straně. Automatický řídicí systém posuvu dopravníkového pásu simultánně a odpovídajícím způsobem upravuje množství výtlaku. Při použití stroje s uloženou aplikační mapou rozmetáme separované pevné části kejdy. Track Leader společnosti Müller-Elektronik zobrazil mapu aplikace a pokrytou oblast v dolní části obrazovky. Na hlavní obrazovce displeje jsme mohli sledovat, jak řídicí systém přepravního dopravníku měnil rychlost posuvu a neustále tak přizpůsoboval vypouštěné množství cílové hodnotě.

Strautmann-ovladani-Touch-800.jpg

 

Čeho dalšího jsme si všimli

Systém vážení pro PS 2401 a ostatní modely PS jsou za příplatek 9 520,- EUR (ceny bez DPH).
Cena terminálu ISOBUS Touch 800 společnosti Strautmann je 9 870,- EUR. Terminál Smart 570 je pak v ceně 5 950,- EUR.

 

Závěr

Dynamické vážení při rozmetání kompostu, hnoje nebo separovaných kejdových pevných částic umožňuje pracovní jednotce univerzálního rozmetadla Strautmann aktivně kontrolovat množství rozmetaného materiálu. Transportní podlaha se trvale přizpůsobuje rychlosti posuvu. Vážící čepy neustále měří hmotnost nákladu. Pokud je k provozu použit terminál ISOBUS s řadičem úloh, je možné i specifické dílčí rozmetání na základě aplikačních map.

Organické hnojivo lze tedy rozmetat způsobem závislým na hmotnosti mnohem přesněji než pomocí systému řízení závislého pouze na rychlosti jízdy, který dokáže přizpůsobit pouze objem rozmetaného materiálu.

Strautmann-rozmetadlo-TS.jpg

Zdroj: časopis PROFI 05/2021, článek Spreading manure with more precision


Video-Strautmann.jpg
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.