Soutěžte s TEHNOSem!

04. 03. 2021 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Stačí si jen tipnout odpověď na otázku: "Kolik mulčovačů TEHNOS se prodalo v letech 2017-2020 na českém trhu?" Hraje se o vyhlášenou slovinskou hruškovici Viljamovku, polokošile či kšiltovky TEHNOS.

Soutěž končí 25. 3. 2021.

Těšíme se na vaše příspěvky v komentářích na FB TEHNOS (https://www.facebook.com/tehnos.cz)! Neváhejte sdílet se svými přáteli!

Váš TEHNOS team

PS: Malá nápověda: tyto mulčovače jsou již 4 roky nejprodávanějšími mulčovači na českém trhu!😊
 


PRAVIDLA TIPOVACÍ SOUTĚŽE S TEHNOSEM

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost AGROTEC a.s., Brněnská 74, 691 03 Hustopeče,
IČ: 00544957, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B/138 (dále jen „organizátor“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat od 4. 3. do 25. 3. 2021 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím facebookového profilu TEHNOS Czech Republic https://www.facebook.com/tehnos.cz/ (dále jen FB TEHNOS).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Účastník soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů: jméno, bydliště/sídlo, IČ, e-mail, telefon obsažených v kontaktním formuláři na výše uvedených stránkách poskytnutých účastníkem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a to pro účely společností koncernu organizátora, a to na dobu tří let. Účastník soutěže dále uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a to pro účely společnosti koncernu organizátora, a to na dobu tří let. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním obchodních nabídek a informací. Tyto souhlasy lze kdykoli písemně odvolat.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Předmětem tipovací soutěže je správně si tipnout odpověď na soutěžní otázku:
Kolik mulčovačů TEHNOS se prodalo v letech 2017-2020 na českém trhu?
Zapojení do soutěže vzniká umístěním vašeho tipu do komentáře k soutěži na FB TEHNOS.

5. VÝHERCI
Po skončení soutěže bud vyhodnocen ten účastník, jehož tip se nejvíce přiblížil skutečnosti nebo byl v případě souladu tipů s jinými účastníky soutěže nejrychlejší.

6. VÝHRY
V soutěži se nachází následující výhry:
1. Vyhlášená slovinská hruškovice Viljamovka
2. Kvalitní polokošile a kšiltová čepice TEHNOS
3. Kvalitní polokošile TEHNOS

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherce bude zveřejněn ve zvláštním příspěvku na FB profilu TEHNOS Czech Republic, přičemž současně bude vyzván k zaslání kontaktních údajů vč. adresy, na kterou je možné výhru doručit.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící současně výslovně prohlašují, že kompletně osvobozují Facebook od jakýchkoli závazků z této soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook profilu. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Na účast v soutěži není právní nárok. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

V Hustopečích dne 4. 3. 2021


 

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.