NAVIGACE, AUTOMATIZACE, SPRÁVA DAT A STROJOVÉHO PARKU

To vše jsme pro vás koncentrovali na jedné stránce.
Srozumitelnou formou VIDEOSERIÁLU prezentujeme teoretické základy. 
Navštívit nás můžete ale také na poli, kde vám ukážeme, jak nové technologie fungují v praxi. 

Plm intelligence reálně pomáhá majitelům, agronomům i mechanizátorům

 • Bezpečnost flotily a přehled o technologické kázni zajišťuje Geofencing – virtuální hranice pro pohyb strojů
 • Automatické funkce a možnost sdílení monitoru zvyšují schopnosti obsluh a řeší nedostatek kvalifikovaného personálu
 • Variabilní hnojení přináší úspory a lepší využití drahých vstupů
 • Jasný přehled o zdrojích a snazší plánování zajišťuje přesný záznam aplikovaného množství vstupů a spotřeby pohonných hmot na jednotlivých pozemcích.
 

VIDEOSERIÁL

PLM Intelligence pomáhá MAJITELŮM
 • Snadno získávat hranice pozemků díky využití dat z LPIS
 • Grafická vizualizace provozních parametrů při práci na poli pomáhá udržovat technologickou kázeň
 • Přináší přehled a pomáhá s administrativou díky online ukládání dat na portál a jejich vizualizaci
 • Usnadňuje spolupráci s poradci pro výživu a ochranu rostlin díky evidenci agronomických zásahů na pozemku

 

VIDEOSERIÁL

PLM Intelligence pomáhá AGRONOMŮM
 • Efektivní organizace práce díky přehledu o poloze a aktivitách jednotlivých strojů
 • Automatizace u traktorů, mlátiček, řezaček i lisů udržuje produktivitu práce v prodloužených směnách
 • Lepší logistika v hlavní sezóně je zajištěna synchronizací více strojů na poli pomocí funkce IntelliField
 • Méně prostojů a nižší náklady na provoz strojového parku přináší vzdálená diagnostika a preventivní servis
  

VIDEOSERIÁL

PLM Intelligence pomáhá MECHANIZÁTORŮM
  

Níže najdete přehled regionálních akcí, kde budeme možnosti navigací a telematiky PLM Intelligence demonstrovat v reálných podmínkách. PLM Intelligence není jen o "precizním zemědělství", ze kterého zkratka vychází (PLM = Precision Land Management), ale staví na množství užitečných informací z provozu strojů, které lze díky telematickým funkcím snadno získat. Dejte nám o sobě vědět pomocí formuláře na konci stránky. Budeme vás informovat o novinkách a dalších nadcházejících akcí. Těšíme se na osobní setkání.

  

PLM Prakticky a názorně u vás v regionu

Seminář k PLM Intelligence, AGROTECHNIC MORAVIA

5. 6. 2024 na polním dnu organizovaném NAVOS a.s. v Vnorovech budeme demonstrovat, jak telematika PLM Intelligence pomáhá agronomům, mechanizátorům a majitelům farem. Po krátké teoretické přednášce 12 zájemcům prakticky ukážeme, jak:

•    Odešleme hranice a názvy pozemků z LPIS do portálu MyPLM Connect.
•    K pozemku zakreslíme ochranné pásmo, navigační linie a přiřadíme aplikační mapu.
•    Data pošleme do traktoru a budeme sledovat, jak je obsluha přijme.
•    Na několika jízdách s postřikovačem ukážeme automatické vypínání sekcí.
•    V portálu zkontrolujeme aplikované množství a dodržení technologického postupu.
•    Prohlédneme si všechny agronomické zásahy prováděné na pozemku.
•    Ukážeme, jak přehled o poloze a aktivitě strojů pomáhá s organizací práce.
•    Provedeme vzdálenou diagnostiku stroje a připravíme servis na výjezd.
 

Seminář k PLM Intelligence, AGROTEC a.s., Hustopeče

12.6. 2024 na Showroomu New Holland a areálu Hybešova budeme demonstrovat, jak telematika PLM Intelligence pomáhá agronomům, mechanizátorům a majitelům farem. Po krátké teoretické přednášce 12 zájemcům prakticky ukážeme, jak:

•    Odešleme hranice a názvy pozemků z LPIS do portálu MyPLM Connect.
•    K pozemku zakreslíme ochranné pásmo, navigační linie a přiřadíme aplikační mapu.
•    Data pošleme do traktoru a budeme sledovat, jak je obsluha přijme.
•    Na několika jízdách s postřikovačem ukážeme automatické vypínání sekcí.
•    V portálu zkontrolujeme aplikované množství a dodržení technologického postupu.
•    Prohlédneme si všechny agronomické zásahy prováděné na pozemku.
•    Ukážeme, jak přehled o poloze a aktivitě strojů pomáhá s organizací práce.
•    Provedeme vzdálenou diagnostiku stroje a připravíme servis na výjezd.
 

Seminář k PLM Intelligence, ARBO

14. 6. 2024 na polním dnu organizovanám PRIMAGRA a.s. na Žákava budeme ve stánku ARBO Klatovy demonstrovat, jak telematika PLM Intelligence pomáhá agronomům, mechanizátorům a majitelům farem. Po krátké teoretické přednášce 12 zájemcům prakticky ukážeme, jak:

•    Odešleme hranice a názvy pozemků z LPIS do portálu MyPLM Connect.
•    K pozemku zakreslíme ochranné pásmo, navigační linie a přiřadíme aplikační mapu.
•    Data pošleme do traktoru a budeme sledovat, jak je obsluha přijme.
•    Na několika jízdách s postřikovačem ukážeme automatické vypínání sekcí.
•    V portálu zkontrolujeme aplikované množství a dodržení technologického postupu.
•    Prohlédneme si všechny agronomické zásahy prováděné na pozemku.
•    Ukážeme, jak přehled o poloze a aktivitě strojů pomáhá s organizací práce.
•    Provedeme vzdálenou diagnostiku stroje a připravíme servis na výjezd.
 

Seminář k PLM Intelligence, Naše Pole ve Zbýšově u Čáslavi

19. 6. 2024 na polním dnu Naše Pole ve Zbýšově u Čáslavi budeme na stánku ZZN Polabí a.s., v sekci techniky New Holland demonstrovat, jak telematika PLM Intelligence pomáhá agronomům, mechanizátorům a majitelům farem. Po krátké teoretické přednášce 12 zájemcům prakticky ukážeme, jak:

•    Odešleme hranice a názvy pozemků z LPIS do portálu MyPLM Connect.
•    K pozemku zakreslíme ochranné pásmo, navigační linie a přiřadíme aplikační mapu.
•    Data pošleme do traktoru a budeme sledovat, jak je obsluha přijme.
•    Na několika jízdách s postřikovačem ukážeme automatické vypínání sekcí.
•    V portálu zkontrolujeme aplikované množství a dodržení technologického postupu.
•    Prohlédneme si všechny agronomické zásahy prováděné na pozemku.
•    Ukážeme, jak přehled o poloze a aktivitě strojů pomáhá s organizací práce.
•    Provedeme vzdálenou diagnostiku stroje a připravíme servis na výjezd.
 

Seminář k PLM Intelligence, KVARTO

21. 6. 2024 Na polním dnu organizovanám ZZN Pelhřimov a.s. v Bernarticích budeme demonstrovat, jak telematika PLM Intelligence pomáhá agronomům, mechanizátorům a majitelům farem. Po krátké teoretické přednášce 12 zájemcům prakticky ukážeme, jak:

•    Odešleme hranice a názvy pozemků z LPIS do portálu MyPLM Connect.
•    K pozemku zakreslíme ochranné pásmo, navigační linie a přiřadíme aplikační mapu.
•    Data pošleme do traktoru a budeme sledovat, jak je obsluha přijme.
•    Na několika jízdách s postřikovačem ukážeme automatické vypínání sekcí.
•    V portálu zkontrolujeme aplikované množství a dodržení technologického postupu.
•    Prohlédneme si všechny agronomické zásahy prováděné na pozemku.
•    Ukážeme, jak přehled o poloze a aktivitě strojů pomáhá s organizací práce.
•    Provedeme vzdálenou diagnostiku stroje a připravíme servis na výjezd.
 

     

PLM Intelligence ve službách zemědělců

Prostřednictvím technologií našeho klíčového partnera, značky New Holland, vám přinášíme chytrá řešení pro Precizní zemědělství a AGRICULTURE 4.0.
New Holland disponuje uceleným sortimentem strojů, které AGROTEC vhodně doplňuje závěsnou technikou od dalších prestižních výrobců. Umíme tak zemědělcům nabídnout řešení v oblasti GPS navigace, automatizace, zpracování dat i správy a podpory strojového parku. Pomáháme reagovat na výzvy v zemědělství, které přináší moderní doba. Pojďte do toho s námi.
    
Růst lidské populace planety Země. Nárůst velikosti a profesionalizace farem, státní regulace a samozřejmě změna klimatu. To jsou nejdůležitější, celosvětově působící trendy, které ovlivňují podobu současného a budoucího zemědělství. Výrobci jsou si těchto trendů vědomi a aktivně na ně reagují.

 

Globální trendy ovlivňující zemědělství


Automatizace

Automatizace na jedné straně obsluze zpříjemňuje práci a udržuje konstantní produktivitu po celý den. Na straně druhé pomáhá zvyšovat produkci potravin a tím reaguje na nárust populace a přesun obyvatelstva do měst. Automatizační funkce navíc dokáží z průměrných obsluh strojů udělat špičkové, ze začátečníků pak velmi dobré pracovníky. 

Digitalizace

Automatizace je z velké části umožněna díky digitalizace společnosti. Stroje dnes generují obrovské množství dat, která lze následně hromadně zpracovávat. Zpracovaná data zjednodušují každodenní rozhodování při řešení provozních záležitostí, hlídají technologickou kázeň, ale také pomáhají se vyrovnat s rostoucí administrativní zátěží. Jedná se samozřejmě o náročné systémy, které vyžadují vyšší úroveň podpory ze strany dodavatelů a poradenských společností. AGROTEC je připraven vám ji poskytnout.

Servitizace

Vzdálený přístup do strojů, online sledování provozních parametrů i každodenní podpora mechanizátorů při péči o strojový park jsou základem spolehlivosti a nerušené provozuschopnosti celé flotily strojů. Tento přístup k péči o zákazníky se zjednodušeně schovává pod pojem servitizace a je typicky využíván firmami s rozsáhlým strojovým parkem.

Alternativní pohony

Alternativní pohony zemědělských strojů mají za úkol přispět ke zmírnění změny klimatu a vést k trvalé udržitelnosti lidského života na planetě Zemi tak, jak ho známe dnes. Zemědělká půda je základní výrobní faktor všech farmářů a stojí za to se k ní chovat odpovědně.

  

Čtyři hlavní skupiny nástrojů PLM Intelligence

PRODUKTY PRO NAVIGAČNÍ SYSTÉMY TRAKTORŮ A ZÁVĚSNÝCH STROJŮ

PRODUKTY PRO NAVIGAČNÍ SYSTÉMY TRAKTORŮ A ZÁVĚSNÝCH STROJŮ

Základem precizního zemědělství je schopnost stoje pracovat s GPS daty, řekněme osazení stroje navigačním systémem, který se skládá z hardwarových komponent a software pro navádění a řízení.

Značka New Holland nabízí intuitivní navigační systémy traktoru. Celý navigační systém se skládá z komponent a software pro navádění a řízení. Pokud jde o řízení, máte k dispozici základní manuální řešení, které zejména garantuje kompletní pokrytí pozemku. Dalšími variantami jsou asistované řízení až po plně integrované automatické řízení, které za vás umí vykonat kompletní práci stroje na poli. Tato řešení lze kombinovat s řadou korekčních signálů, které odpovídají potřebám vašeho zemědělského podniku a využívané techniky. Přesnosti jsou k dispozici od 20 cm až po přesnost pod 1,5 cm.

Navigační systémy:

• Monitor IntelliView 12
• Přijímače a monitory RAVEN
• Asistované řízení

NÁSTROJE PRO AUTOMATIZACI U TRAKTORŮ A SKLIZŇOVÝCH STROJŮ

NÁSTROJE PRO AUTOMATIZACI U TRAKTORŮ A SKLIZŇOVÝCH STROJŮ

Pokud je stroj schopen pracovat s GPS daty, máte k dispozici řadu nástrojů pro automatizaci pracovních operací, jenž zvyšují produktivitu práce.
Informace o přesné poloze stroje, kterou zajišťují GPS přijímače, lze dále využít pro automatizaci celé řady pracovních operací. Nejběžnějším příkladem je automatické nebo asistované řízení traktor pomocí GPS s různou mírou přesnosti. Traktoristé již nemusí bedlivě hlídat, aby se nepřekrývaly záběry, mohou pracovat za snížené viditelnosti a udrží si stejnou produktivitu práce po celý den. Úspěšně lze ale automatizovat také sklizeň, jak ukazuje systém IntelliSense u mlátiček CR, nebo řadu dalších prací. Pomocí ISO BUS 3 si závěsné stroje sami upravují provozní parametry traktorů, například pojezdovou rychlost. Tím lze automatizovat práci celé soupravy a maximalizovat její produktivitu práce.
 • Automatizace u traktorů
 • Automatizace u sklízecích mlátiček a řezaček
 • Automatizace u svinovacích a vysokotlakých lisů
 • Automatizace u sklízečů hroznů
Konkrétní formy automatizace u jednotlivých strojů najdete v brožuře, která je níže ke stažení
ZPRACOVÁNÍ A EXPORT DAT V MYPLMCONNECT

ZPRACOVÁNÍ A EXPORT DAT V MYPLMCONNECT

Stroj pracující s GPS využívá a vytváří geolokalizovaná data. Značka New Holland vám přináší bezplatný nástroj, který umožňuje bezpečně data uchovávat, bezdrátově přenášet, zpracovávat - vytvářet výnosové a aplikační mapy a exportovat je v různých formátech dle využívaného závěsného nářadí.
  

Portál MyPLMConnect od New Holland

Promyšlený balíček softwarových nástrojů pomáhá při řízení farmy. Umožňuje zvýšit produktivitu práce lepší organizací i omezit náklady na vstupy jejich přesnou aplikací. Nástroje v PLM (Precision Land Management) vám dávají k dispozici řadu software pro využívání například variabilního dávkování či řízení sekcí postřikovače nebo secího stroje. To umožňuje zajistit absolutní přesnost aplikace a maximalizovat výnos. Nástroje pro Sledování výnosů & NutriSense, které jsou k dispozici pro sklízecí mlátičky a řezačky New Holland, vás přesně informují o výnosu vašich polí a kvalitě získané suroviny. V aplikaci MyPLM®Connect lze tato data zpracovat a zvolit správné agronomické řešení pro oblasti s nižšími výnosy. Údaje o vlhkosti máte k dispozici přímo při sklizni. Pokud tedy sklízíte pícniny řezačkou, zrno mlátičkou nebo lisujete balíky ihned můžete rozhodnout o aplikaci aditiv a způsobu skladování či sušení. Provozní data stroje na pozemku lze vizualizovat pomocí mapy a snadno tak kontrolovat dodržování technologické kázně.
ŘÍZENÍ FLOTILY STROJŮ S PLM INTELIGENCE

ŘÍZENÍ FLOTILY STROJŮ S PLM INTELIGENCE

Telematika PLM Inteligence je integrovaná do nové generace strojů New Holland. Umožňuje vzdáleně monitorovat celou flotilou, přenášet bezdrátově data mezi stroji, sdílet displej, sdílet polohu, navigační linie, provádět diagnostiku a řadu dalších věcí.
Provoz stroje, u kterého měříme produktivitu v sekundách a přesnost v milimetrech, nedává prostor pro prostoje. Díky MyPLM®Connect budete mít své stroje pod dohledem a na dosah ruky, ať už se nacházíte kdekoli. U online připojených strojů můžete využívat služby jako New Holland Remote Assistance, pokročilá diagnostika stroje pomocí virtuální EST Tool, vzdálené prohlížení displeje stroje IntelliView™ Connect i možnost aktualizace softwaru na dálku.
 
 

Jak využívat moderní nástroje

 Připravili jsme pro vás seriál videí, která ukazují, jak nejlépe naskočit do problematiky GPS navigací, jak získat hranice pozemků, jak je upravit a dostat do stroje. Samozřejmě se také dotkneme tématu automatizace, precizního zemědělství, vzdálené diagnostiky a správy strojového parku. Těmto tématům se také budeme věnovat při návštěvách v regionech na Dnech otevřených dveří našich dealerů a specializovaných akcích. Budeme se těšit na setkání s vámi. 
 
 

Videogalerie

  

máte zájem dozvědět se více? Dejte nám vědět


Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

   
PLM Intellligence ve službách zemědělců pdf / 9,4 MB Stáhnout
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.