CR REVELATION

449 – 700 koní
Nejvýkonnější sklízecí mlátičky na světě s čistě rotorovým mláticím ústrojí. Výjimečná výkonnost se pojí s šetrným výmlatem. K dispozici máte 6 modelů se dvěma typy rotorů.
 
Výmlat zajišťují dva podélně uložené rotory se speciálními mlatkami, které zrno nemlátí, ale z klasu vytírají a separují vysokou odstředivou silou, čímž dochází k minimálnímu poškození zrna. Výkonu mlácení odpovídá i výkon čištění OptiClean se třemi kaskádami. O efektivní chod celé mlátičky se stará celá řada chytrých automatizačních funkcí. Vhodné lišty se záběrem 7,62 - 12,50 m.

Mgr. Martin Čala
produkt manažer pro sklizňovou techniku, AGROTEC a.s.

Proč si pořídit CR REVELATION

Vysoké výnosy - Světový rekordman ve sklizni obilovin i sóji. CR10.90 s 12,5m lištou se svižně hýbe i v desetitunové pšenici. Vše je uzpůsobeno manipulaci s obrovským množstvím zrna. Vyžadují ale precizní organizaci práce a dostatek odvozů, aby se naplno projevil potenciál stroje.
Malé a složitě dostupné pozemky - Sklízecí mlátičky CR nemají rády malé, krátké a složitě dostupné pozemky s nízkým výnosem, které jsou kamenité. Sklízet je umí, ale je to plýtvání potenciálem stroje.
Služby sklizňovou technikou - Mlátičky CR jsou ozdobou každé flotily poskytovatelů služeb sklizňovou technikou. Vyžadují ale precizní organizaci práce a dostatek odvozů, aby se naplno projevil potenciál stroje.
 
Speciální plodiny - Mlátičky CR máme vyzkoušené i ve speciálních plodinách, správné nastavení mlátičky jsme vždy bez problémů naladili.
 
Kukuřice - Myšlenka axiálního výmlatu pochází z USA, mláticí ústrojí tak má sklizeň kukuřice prostě v krvi.
 
Obiloviny - Ve standardních podmínkách a při běžné organizaci práce zvládne CR7&8. sklidit za 9 – 10 hodin práce cca 38 ha/den (s výnosem 7t/ha), CR9&10. pak 43 resp. 48 ha/den.


Nevyvratitelný fakt. CR drží od roku 2014 světový rekord ve sklizni.
Plynulý tok hmoty pro maximální výkon a efektivitu
40 let koncepce Twin Rotor™
Šetrnější výmlat - méně poškozeného zrna
Dynamic Flow Control™ pro zajištění maximální produktivity a univerzálnosti
Čisticí ústrojí Opti-Clean™ pro výkonné kombajny
Svahové vyrovnávání mlátičky
Metač plev je konstruovaný pro širokozáběrové lišty
Systém Opti-Spread™ – nedostižný v rozmetání drcené slámy
SmartTrax™ s Terraglide™: větší komfort, menší utužení půdy
Perfektní přehled a snadná dostupnost komponentů
Kabina Harvest Suite™ Ultra

CR je nejvýkonnější na světě

Od získání světového rekordu proběhla celá řada zlepšení
 • Nový design šikmého dopravníku
 • DFR - dynamic Feed Roll rovná hmotu před vstupem do šroubovice
 • Dynamic Flow Control™
 • Zvýšený výkon na 700 Hp
 • Vysoké otáčky drtiče zvýšeny na 4000 ot/min.
 • Nový management ztrát
Klíčová data
 • Během 8 hodin sklizeno 797,66 tun pšenice
 • 99,7 tun za hodinu
 • 80,2 hektarů
 • Špičkový výkon 135 tun za hodinu
 • 1,12 litru paliva na tunu obilí
 • Vlhkost: 16,2% – Výnos: 9,95 t/ha

CR Výkonné a šetrné mlácení

Plynulý tok hmoty = žádné změny rychlosti a směru podávání plodin
 • Nepřetržitý přísun hmoty pro účinnější separaci a vyšší kvalitu slámy
 • Vysoká propustnost
 • Lepší kvalita zrna a slámy v porovnání s hybridními nebo klasickými kombajny
 • Menší obrušování kovových částí
Lepší oddělování zrna a slámy
 • Separované zrno je rovnoměrně rozprostřeno po vynášecí desce
  • Vyšší účinnost čištění
  • Proud vzduchu z čisticího ventilátoru je účinnější při rovnoměrném rozprostření hmoty
 • Sláma je rovnoměrně rozprostřena v drtiči slámy
  • Vynikající kvalita drcené slámy
  • Rozdrcená sláma je rovnoměrně rozmetána na celou šířku žacího ústrojí
Snížená spotřeba energie
 • Vyžaduje menší výkon motoru ve srovnání s hybridními systémy
 • Menší spotřeba paliva

CR tradice a zkušenosti

Velmi účinné mlácení
 • Spirálová dráha toku plodiny znamená, že hmota prochází 2–2,5krát kolem rotoru v mláticím ústrojí
 • 720–900° dráha pro mlácení a separaci
Velká odstředivá síla
 • Zrno (těžší částice) prochází do vnější části koše rotoru díky velké odstředivé síle
 • Menší průměr rotorů = vyšší odstředivá síla
 • Příklad: u rychle jedoucího vozidla hrozí větší riziko, že vyjede z cesty při ostré zatáčce než při pozvolné zatáčce
Snadný průchod zrna v koších rotorů
 • Koš rotorů má vejčitý tvar
 • Plodina je střídavě tlačena na mláticí koše, aby se zvýšila účinnost mlácení a separace, a uvolňována v horní části, aby mohlo zrno projít do vnější části koše rotorů
 • Větší kryty rotorů u modelů CR7.90 a CR8.80, + 10 mm umožňují lepší mlácení zrna a snižují potřebný výkon o 14 HP
V mlátícím prostoru dochází k 75–85% separaci
 

1. Uvolnění: zrno prochází ven
2. Stlačení: účinné mlácení a separace zrna

CR axiální výmlat je šetrný

Méně poškozených zrn

Zvyšuje hektarový výnos
 • Poškozená zrna jsou lehká a  ventilátor je odfoukne proudem vzduchu. Snížením podílu poškozených zrn je výnos u čistě axiální sklízecí mlátičky CR vyšší.
Maximalizuje klíčivost
 • Když se sklizené zrno použije pro novou setbu, je klíčivost díky šetrnějšímu rotačnímu mláticímu systému asi o 1 % vyšší

CR univerzálnější nastavení

Dynamic Flow Control™, z kabiny nastavitelné lopatky rotoru u sklízecích mlátiček CR
 • Úhel nastavení lopatek rotoru ovlivňuje účinnost mlácení a separace
 • Zvýšení kapacity sklízecích mlátiček v závislosti na měnících se podmínkách
 • Začleněný v systému ACS (atumatické nastavení mlátičky pro zvolenou plodinu)
Nastavení se provádí z kabiny a je možné provést v krocích po 5%
 • 0% nejpomalejší až 100% nejrychlejší (10-26° mezi pomalým a rychlým)
Všechny lamely rotorů budou nastaveny
 • Vlevo a vpravo
 • Mlácení a separace
Výkonnost stroje se zvyšuje díky možnosti se přizpůsobit měnícím se podmínkám. 
Dynamic Flow Control™ také zvyšuje univerzálnost nastavení mláticího ústrojí.

CR nejmodernější čištění

Největší plocha profukovaných čisticích sít s regulací proudu vzduchu
 • CR Standard:     5,4 m²
 • CR Wide:     6,5 m²
Optimální funkčnost jednotlivých součástí
 • Nezávislá geometrie: protiběžný pohyb vynášecí desky a horního síta
 • Zvýšený úhel nadhozu horního síta
 • Delší zdvih vynášecí desky
Zvětšená čisticí kaskáda pro maximální účinnost čištění
 • Kaskáda vynášecí desky se na konci každého zdvihu zvětšuje o 50 %
Vyvážená sítová skříň pro snížení celkových vibrací stroje

CR se kopců nebojí

Účinný samovyrovnávací systém
 • Sklízecí mlátička si zachovává 100% výkon při čištění zrna i při 20% příčném sklonu
Systém Opti-Fan™
 • Při změně podélného sklonu se upraví otáčky ventilátoru přímo úměrně velikosti této změny
 • Zlepšuje kvalitu vzorku zrna
 • Zabraňuje ztrátám zrna

CR má propracované rozmetání plev

Dostupný a ve standardní výbavě pouze pro rotory 22” u modelů CR

Systém založený na “proudění vzduchu”
 • Efektivní rozmetání plev díky proudění vzduchu
 • Až do šířky 45 stop
 • Bez potřeby dodatečného výkonu
Nastavení šířky rozmetání plev probíhá z mlátičky
 • Lepší kontrola rozmetání plev během dlouhých pracovních dní
 • Rychlá změna nastavení rozmetací šířky při změně sklízené plodiny
“Proudění vzduchu” se ke konci dráhy zrychluje a směřuje přímo k zemi a směrem vzad
 • Široký záběr rozmetání
 • Méně citlivý na proudění větru
 • Lepší rovnoměrnost rozmetání
Jednoduchá a rychlá přestavba při přechodu na kukuřici
 • Vždy nejlepší konfigurace pro kukuřici a obiloviny
 • Není potřeba ztrácet čas při změně sklízené plodiny

CR efektivní drcení

Systém Opti-Spread™
 • Zesílený rám
 • Rovnoměrné rozmetání posklizňových zbytků i při práci s nejširším žacím ústrojím
  • Lopatky ve tvaru V
 • Pasivní protiostří
  • Pro jemnější drcení
 • Dva rotující kotouče urychlují posklizňové zbytky po výstupu z drtiče slámy
 • Nastavitelné deflektory (usměrňovací plechy) rozprostírají zbytky po celé šířce žacího ústrojí
 • Standardní systém Chop-Drop
Snadné nastavení z pohodlí kabiny
 • Rovnoměrnost rozmetání
  • Deflektory nahoru/dolů
 • Šířka rozmetání
  • Deflektory dovnitř/ven
  • Otáčky kotoučů (250 až 800 ot/min)
 • Bez kompenzace větru
  • Zapamatovaná středová poloha
 • Kompenzace větru zleva
  • Deflektor vlevo: zavřený / vpravo: otevřený
  • Zapamatovaná poloha
 • Kompenzace větru zprava
  • Deflektor vlevo: otevřený / vpravo: zavřený
  • Zapamatovaná poloha

CR & pásový podvozek

Hydraulické zavěšení
 • Každá skupina čtveřice vložených kol se může pohybovat nahoru/dolů a naklánět do stran
 • Pás je vždy přitisknutý k zemi a kopíruje tvar terénu.
 • Klidné jízda po hrbolech
2x4 hliníková kola po obou stranách
 • Osm kol je spojeno do skupiny čtyř válců
 • Mlátička jede po 8 válcích s nosností až 43 tun
 • Použití hliníku snižuje hmotnost konstrukce
Válce po celé šířce pásu
 • Váha sklízecí mlátičky je rozložena po celé šířce gumového pásu
Delší gumový pás
 • O 5 % delší ve srovnání s dosavadním systémem SmartTrax™
 • Menší utužení půdy
Rychlost na silnici 40 km/h
 • Celková šířka CR8.80 s 725mm (28,5") pásy je při jízdě po silnici menší než 3,5 m
 • Kola jsou mírně zvednutá nad zem
  • Zvýšení životnosti pásu
  • Snížení odírání pásu při zatáčení
 • Jízda při pouhých 1400 ot/min pro snížení spotřeby paliva

V CR jako v bavlnce

Perfektní přehled o komponentech
 • Rám rotoru a zásobník zrna jsou nalakovány žlutou barvou
  • Jednoduchá údržba
  • Rychlá kontrola, zda jsou komponenty v pořádku
Excelentní přístup
 • Široká podlaha v zadní části
  • Pohodlný přístup při čištění filtrů nebo při doplňování Ad Blue a paliva
  • Jednoduchý přístup ke všem úkonům pravidelné údržby

CR a velín vaší mlátičky

Kabina Harvest suite Ultra
HLUČNOST 73 Db.
PROSKLENÁ PLOCHA 6.3m²
OBJEM 3.7m3

 

Fotogalerie


Videogalerie

Přehledová tabulka

Název / Parametr
Vnější rozměry (d x š x v)
Maximální výkon motoru
Typ sklizňového ústrojí
Průměr bubnu/rotoru
Počet vytřásadel
Plocha sít
Celková plocha separace
Zásobník v litrech
Dopor. šířka lišty (řádku)
Pojezdová rychlost
Příprava na precizní zemědělství
9,90 x 3,8 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
517 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,5 x 3,96
517 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
12500 litry
7.60
30 km/h
9,90 x 3,5 x 3,96
449 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,60 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
401 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
11500 litry
7.60
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
10000 litry
6.71
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
340 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
9000 litry
6.71
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
375 hp
2 bubny
607 mm
2 rotory
5.21 m2
2.90 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
340 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
258 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,13 x 3,27
258 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
227 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
175 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
5200 litry
4.88
25 km/h
-
8,13 x 3,17
175 hp
3 bubny
607 mm
4
3.46 m2
1.45 m2
5000 litry
4.50
25 km/h
-

Dokumenty ke stažení

Prospekt sklízecí mlátičky CR Revelation pdf / 8,6 MB Stáhnout

CR & Minimální poškození zrna pdf / 502 kB Stáhnout
Nastavení mlátičky pdf / 2,4 MB Stáhnout

DEMOfarma

Spolupracujeme také s podnikem ZEMOS Velké Němčice, který pro značku New Holland funguje jako DEMOfarma. Nacházejí se zde hlavní stroje New Holland a i zde si je můžete prohlédnout, pohovořit s obsluhou a případně si je vyzkoušet na našem testovacím pozemku.

Rekondiční školení obsluh

Pro majitele nejvíce sofistikovaných strojů máme připravený team specialistů, kteří pomáhají obsluze využít potenciál stroje na 100%. Po zvládnutí základního ovládaní stroje vysvětlí obsluze jak lépe využívat stroj a jak zvýšit efektivitu práce. Ročně zástupci teamu Customer Care navštíví přes 200 zákazníků a vice než 600 obsluh proškolí. 

Technická podpora

Pro servisní techniky autorizovaných servisů připravujeme teoretická i praktická školení. K dispozici máme dvě školící střediska a čtyři učebny, Celkem je za rok vytvořeno přibližně 100 kurzů, Mechanici jsou na konci školení hodnoceni testem. Od roku 2018 probíhají některá školení prostřednictvím eLearningu. Mechaniky specializujeme a přezkušujeme také prakticky.

Technické poradenství u konkrétních servisních zásahů je řešeno vlastním portálem technického servisu kde se shromažďují požadavky na podporu. Výhodou je, že se shromažďují vyřešené požadavky v technické knihovně, kde lze nalézt řešení na opravu a tím zkrátit čas odstavení stroje na minimum. O zadané požadavky na pomoc se stará tým technické podpory které je specializovaná dle oboru a pravidelně školená výrobcem.

Autorizované servisy mají samozřejmě přístup ke všem servisním portálům a podpoře výrobce.

Precizní zemědělství PLM

AGROTEC a.s. provozuje vlastní síť RTK stanic, na kterou můžete připojit techniku, kterou provozujete bez ohledu na značku. Dosáhnete tak maximální přesnosti a využijete možnosti techniky na 100%.  Servisní technici autorizovaných dealerů a kolegové z oddělení Atech vám rádi pomohou vše uvést do chodu na nastavit.
Můžete se tak těšít na:

 • Automatické řízení dle GPS navigace s přesností na 2,5 cm pro všechny práce.
 • Funkce asistované autonomie - automatické otáčení na souvrati, funkce IntelliBale.
 • Výnosové mapy u sklízecích mlátiček
 • Aplikační mapy pro variabilní rozmetání minerálních hnojiv
 • Automatické vypínání sekcí u postřikovačů či botek u secích strojů.
 • Variabilní hnojení s využitím N-senzorů.
Do oblasti precizního zemědělství patří také telematika, kterou využijete pro sledování a řízení flotily strojů. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy. Nebojte se zeptat. 


 

Kontakty


Technické dotazy ke sklizňové technice NEW HOLLAND

Pokud vás zaujal tento stroj a nenašli jste zde vše, co potřebujete vědět, nezoufejte.
Náš produktový specialista vám rád odpoví na všechny technické dotazy. Zeptat se jej můžete také na různé varianty výbav našich strojů a skladovou dostupnost. Na kontakty se dostanete kliknutím na nadpis.

Dotazy ohlednědě cen konkrétních strojů prosím směřujte na regionální obchodní zástupce.  

Cenová nabídka na tento stroj

Obchodní zástupce New Holland z regionu kde podnikáte vám rád a zpracuje cenovou nabídku na vybraný stroj. Dole najdete odkaz na kontaktní formulář, jehož pomocí si můžete informace vyžádat. 

Kontaktujte nás

Opravdu chcete být vyřazen ze skupiny příznivců značky New Holland již nyní? Nemusí se k Vám dostat důležitá technická upozornění a zajímavé obchodní nabídky. Zvažte to prosím. Své rozhodnutí můžete kdykoliv v budoucnu změnit.