CR REVELATION

449 – 700 koní
Nejvýkonnější sklízecí mlátičky na světě s čistě rotorovým mláticím ústrojí. Výjimečná výkonnost se pojí s šetrným výmlatem. K dispozici máte 6 modelů se dvěma typy rotorů.
 
Výmlat zajišťují dva podélně uložené rotory se speciálními mlatkami, které zrno nemlátí, ale z klasu vytírají a separují vysokou odstředivou silou, čímž dochází k minimálnímu poškození zrna. Výkonu mlácení odpovídá i výkon čištění OptiClean se třemi kaskádami. O efektivní chod celé mlátičky se stará celá řada chytrých automatizačních funkcí. Vhodné lišty se záběrem 7,62 - 12,50 m.

Mgr. Martin Čala
produkt manažer pro sklizňovou techniku, AGROTEC a.s.

Proč si pořídit CR REVELATION

Vysoké výnosy - Světový rekordman ve sklizni obilovin i sóji. CR10.90 s 12,5m lištou se svižně hýbe i v desetitunové pšenici. Vše je uzpůsobeno manipulaci s obrovským množstvím zrna. Vyžadují ale precizní organizaci práce a dostatek odvozů, aby se naplno projevil potenciál stroje.
Malé a složitě dostupné pozemky - Sklízecí mlátičky CR nemají rády malé, krátké a složitě dostupné pozemky s nízkým výnosem, které jsou kamenité. Sklízet je umí, ale je to plýtvání potenciálem stroje.
Služby sklizňovou technikou - Mlátičky CR jsou ozdobou každé flotily poskytovatelů služeb sklizňovou technikou. Vyžadují ale precizní organizaci práce a dostatek odvozů, aby se naplno projevil potenciál stroje.
 
Speciální plodiny - Mlátičky CR máme vyzkoušené i ve speciálních plodinách, správné nastavení mlátičky jsme vždy bez problémů naladili.
 
Kukuřice - Myšlenka axiálního výmlatu pochází z USA, mláticí ústrojí tak má sklizeň kukuřice prostě v krvi.
 
Obiloviny - Ve standardních podmínkách a při běžné organizaci práce zvládne CR7&8. sklidit za 9 – 10 hodin práce cca 38 ha/den (s výnosem 7t/ha), CR9&10. pak 43 resp. 48 ha/den.


Nevyvratitelný fakt. CR drží od roku 2014 světový rekord ve sklizni.
Plynulý tok hmoty pro maximální výkon a efektivitu
40 let koncepce Twin Rotor™
Šetrnější výmlat - méně poškozeného zrna
Dynamic Flow Control™ pro zajištění maximální produktivity a univerzálnosti
Čisticí ústrojí Opti-Clean™ pro výkonné kombajny
Svahové vyrovnávání mlátičky
Metač plev je konstruovaný pro širokozáběrové lišty
Systém Opti-Spread™ – nedostižný v rozmetání drcené slámy
SmartTrax™ s Terraglide™: větší komfort, menší utužení půdy
Perfektní přehled a snadná dostupnost komponentů
Kabina Harvest Suite™ Ultra

CR je nejvýkonnější na světě

Od získání světového rekordu proběhla celá řada zlepšení
 • Nový design šikmého dopravníku
 • DFR - dynamic Feed Roll rovná hmotu před vstupem do šroubovice
 • Dynamic Flow Control™
 • Zvýšený výkon na 700 Hp
 • Vysoké otáčky drtiče zvýšeny na 4000 ot/min.
 • Nový management ztrát
Klíčová data
 • Během 8 hodin sklizeno 797,66 tun pšenice
 • 99,7 tun za hodinu
 • 80,2 hektarů
 • Špičkový výkon 135 tun za hodinu
 • 1,12 litru paliva na tunu obilí
 • Vlhkost: 16,2% – Výnos: 9,95 t/ha

CR Výkonné a šetrné mlácení

Plynulý tok hmoty = žádné změny rychlosti a směru podávání plodin
 • Nepřetržitý přísun hmoty pro účinnější separaci a vyšší kvalitu slámy
 • Vysoká propustnost
 • Lepší kvalita zrna a slámy v porovnání s hybridními nebo klasickými kombajny
 • Menší obrušování kovových částí
Lepší oddělování zrna a slámy
 • Separované zrno je rovnoměrně rozprostřeno po vynášecí desce
  • Vyšší účinnost čištění
  • Proud vzduchu z čisticího ventilátoru je účinnější při rovnoměrném rozprostření hmoty
 • Sláma je rovnoměrně rozprostřena v drtiči slámy
  • Vynikající kvalita drcené slámy
  • Rozdrcená sláma je rovnoměrně rozmetána na celou šířku žacího ústrojí
Snížená spotřeba energie
 • Vyžaduje menší výkon motoru ve srovnání s hybridními systémy
 • Menší spotřeba paliva

CR tradice a zkušenosti

Velmi účinné mlácení
 • Spirálová dráha toku plodiny znamená, že hmota prochází 2–2,5krát kolem rotoru v mláticím ústrojí
 • 720–900° dráha pro mlácení a separaci
Velká odstředivá síla
 • Zrno (těžší částice) prochází do vnější části koše rotoru díky velké odstředivé síle
 • Menší průměr rotorů = vyšší odstředivá síla
 • Příklad: u rychle jedoucího vozidla hrozí větší riziko, že vyjede z cesty při ostré zatáčce než při pozvolné zatáčce
Snadný průchod zrna v koších rotorů
 • Koš rotorů má vejčitý tvar
 • Plodina je střídavě tlačena na mláticí koše, aby se zvýšila účinnost mlácení a separace, a uvolňována v horní části, aby mohlo zrno projít do vnější části koše rotorů
 • Větší kryty rotorů u modelů CR7.90 a CR8.80, + 10 mm umožňují lepší mlácení zrna a snižují potřebný výkon o 14 HP
V mlátícím prostoru dochází k 75–85% separaci
 

1. Uvolnění: zrno prochází ven
2. Stlačení: účinné mlácení a separace zrna

CR axiální výmlat je šetrný

Méně poškozených zrn

Zvyšuje hektarový výnos
 • Poškozená zrna jsou lehká a  ventilátor je odfoukne proudem vzduchu. Snížením podílu poškozených zrn je výnos u čistě axiální sklízecí mlátičky CR vyšší.
Maximalizuje klíčivost
 • Když se sklizené zrno použije pro novou setbu, je klíčivost díky šetrnějšímu rotačnímu mláticímu systému asi o 1 % vyšší

CR univerzálnější nastavení

Dynamic Flow Control™, z kabiny nastavitelné lopatky rotoru u sklízecích mlátiček CR
 • Úhel nastavení lopatek rotoru ovlivňuje účinnost mlácení a separace
 • Zvýšení kapacity sklízecích mlátiček v závislosti na měnících se podmínkách
 • Začleněný v systému ACS (atumatické nastavení mlátičky pro zvolenou plodinu)
Nastavení se provádí z kabiny a je možné provést v krocích po 5%
 • 0% nejpomalejší až 100% nejrychlejší (10-26° mezi pomalým a rychlým)
Všechny lamely rotorů budou nastaveny
 • Vlevo a vpravo
 • Mlácení a separace
Výkonnost stroje se zvyšuje díky možnosti se přizpůsobit měnícím se podmínkám. 
Dynamic Flow Control™ také zvyšuje univerzálnost nastavení mláticího ústrojí.

CR nejmodernější čištění

Největší plocha profukovaných čisticích sít s regulací proudu vzduchu
 • CR Standard:     5,4 m²
 • CR Wide:     6,5 m²
Optimální funkčnost jednotlivých součástí
 • Nezávislá geometrie: protiběžný pohyb vynášecí desky a horního síta
 • Zvýšený úhel nadhozu horního síta
 • Delší zdvih vynášecí desky
Zvětšená čisticí kaskáda pro maximální účinnost čištění
 • Kaskáda vynášecí desky se na konci každého zdvihu zvětšuje o 50 %
Vyvážená sítová skříň pro snížení celkových vibrací stroje

CR se kopců nebojí

Účinný samovyrovnávací systém
 • Sklízecí mlátička si zachovává 100% výkon při čištění zrna i při 20% příčném sklonu
Systém Opti-Fan™
 • Při změně podélného sklonu se upraví otáčky ventilátoru přímo úměrně velikosti této změny
 • Zlepšuje kvalitu vzorku zrna
 • Zabraňuje ztrátám zrna

CR má propracované rozmetání plev

Dostupný a ve standardní výbavě pouze pro rotory 22” u modelů CR

Systém založený na “proudění vzduchu”
 • Efektivní rozmetání plev díky proudění vzduchu
 • Až do šířky 45 stop
 • Bez potřeby dodatečného výkonu
Nastavení šířky rozmetání plev probíhá z mlátičky
 • Lepší kontrola rozmetání plev během dlouhých pracovních dní
 • Rychlá změna nastavení rozmetací šířky při změně sklízené plodiny
“Proudění vzduchu” se ke konci dráhy zrychluje a směřuje přímo k zemi a směrem vzad
 • Široký záběr rozmetání
 • Méně citlivý na proudění větru
 • Lepší rovnoměrnost rozmetání
Jednoduchá a rychlá přestavba při přechodu na kukuřici
 • Vždy nejlepší konfigurace pro kukuřici a obiloviny
 • Není potřeba ztrácet čas při změně sklízené plodiny

CR efektivní drcení

Systém Opti-Spread™
 • Zesílený rám
 • Rovnoměrné rozmetání posklizňových zbytků i při práci s nejširším žacím ústrojím
  • Lopatky ve tvaru V
 • Pasivní protiostří
  • Pro jemnější drcení
 • Dva rotující kotouče urychlují posklizňové zbytky po výstupu z drtiče slámy
 • Nastavitelné deflektory (usměrňovací plechy) rozprostírají zbytky po celé šířce žacího ústrojí
 • Standardní systém Chop-Drop
Snadné nastavení z pohodlí kabiny
 • Rovnoměrnost rozmetání
  • Deflektory nahoru/dolů
 • Šířka rozmetání
  • Deflektory dovnitř/ven
  • Otáčky kotoučů (250 až 800 ot/min)
 • Bez kompenzace větru
  • Zapamatovaná středová poloha
 • Kompenzace větru zleva
  • Deflektor vlevo: zavřený / vpravo: otevřený
  • Zapamatovaná poloha
 • Kompenzace větru zprava
  • Deflektor vlevo: otevřený / vpravo: zavřený
  • Zapamatovaná poloha

CR & pásový podvozek

Hydraulické zavěšení
 • Každá skupina čtveřice vložených kol se může pohybovat nahoru/dolů a naklánět do stran
 • Pás je vždy přitisknutý k zemi a kopíruje tvar terénu.
 • Klidné jízda po hrbolech
2x4 hliníková kola po obou stranách
 • Osm kol je spojeno do skupiny čtyř válců
 • Mlátička jede po 8 válcích s nosností až 43 tun
 • Použití hliníku snižuje hmotnost konstrukce
Válce po celé šířce pásu
 • Váha sklízecí mlátičky je rozložena po celé šířce gumového pásu
Delší gumový pás
 • O 5 % delší ve srovnání s dosavadním systémem SmartTrax™
 • Menší utužení půdy
Rychlost na silnici 40 km/h
 • Celková šířka CR8.80 s 725mm (28,5") pásy je při jízdě po silnici menší než 3,5 m
 • Kola jsou mírně zvednutá nad zem
  • Zvýšení životnosti pásu
  • Snížení odírání pásu při zatáčení
 • Jízda při pouhých 1400 ot/min pro snížení spotřeby paliva

V CR jako v bavlnce

Perfektní přehled o komponentech
 • Rám rotoru a zásobník zrna jsou nalakovány žlutou barvou
  • Jednoduchá údržba
  • Rychlá kontrola, zda jsou komponenty v pořádku
Excelentní přístup
 • Široká podlaha v zadní části
  • Pohodlný přístup při čištění filtrů nebo při doplňování Ad Blue a paliva
  • Jednoduchý přístup ke všem úkonům pravidelné údržby

CR a velín vaší mlátičky

Kabina Harvest suite Ultra
HLUČNOST 73 Db.
PROSKLENÁ PLOCHA 6.3m²
OBJEM 3.7m3

 

Fotogalerie


Videogalerie

Přehledová tabulka

Název / Parametr
Vnější rozměry (d x š x v)
Maximální výkon motoru
Typ sklizňového ústrojí
Průměr bubnu/rotoru
Počet vytřásadel
Plocha sít
Celková plocha separace
Zásobník v litrech
Dopor. šířka lišty (řádku)
Pojezdová rychlost
Příprava na precizní zemědělství
9,90 x 3,8 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
517 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,5 x 3,96
517 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
12500 litry
7.60
30 km/h
9,90 x 3,5 x 3,96
449 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,60 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
401 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
11500 litry
7.60
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
10000 litry
6.71
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
340 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
9000 litry
6.71
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
375 hp
2 bubny
607 mm
2 rotory
5.21 m2
2.90 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
340 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
258 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,13 x 3,27
258 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
227 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
175 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
5200 litry
4.88
25 km/h
-
8,13 x 3,17
175 hp
3 bubny
607 mm
4
3.46 m2
1.45 m2
5000 litry
4.50
25 km/h
-

Dokumenty ke stažení

Prospekt sklízecí mlátičky CR Revelation pdf / 8,7 MB Stáhnout

CR & Minimální poškození zrna pdf / 502 kB Stáhnout
Nastavení mlátičky pdf / 2,4 MB Stáhnout

DEMOfarma

Spolupracujeme také s podnikem ZEMOS Velké Němčice, který pro značku New Holland funguje jako DEMOfarma. Nacházejí se zde hlavní stroje New Holland a i zde si je můžete prohlédnout, pohovořit s obsluhou a případně si je vyzkoušet na našem testovacím pozemku.

Rekondiční školení obsluh

Pro majitele nejvíce sofistikovaných strojů máme připravený team specialistů, kteří pomáhají obsluze využít potenciál stroje na 100%. Po zvládnutí základního ovládaní stroje vysvětlí obsluze jak lépe využívat stroj a jak zvýšit efektivitu práce. Ročně zástupci teamu Customer Care navštíví přes 200 zákazníků a vice než 600 obsluh proškolí. 

Technická podpora

Pro servisní techniky autorizovaných servisů připravujeme teoretická i praktická školení. K dispozici máme dvě školící střediska a čtyři učebny, Celkem je za rok vytvořeno přibližně 100 kurzů, Mechanici jsou na konci školení hodnoceni testem. Od roku 2018 probíhají některá školení prostřednictvím eLearningu. Mechaniky specializujeme a přezkušujeme také prakticky.

Technické poradenství u konkrétních servisních zásahů je řešeno vlastním portálem technického servisu kde se shromažďují požadavky na podporu. Výhodou je, že se shromažďují vyřešené požadavky v technické knihovně, kde lze nalézt řešení na opravu a tím zkrátit čas odstavení stroje na minimum. O zadané požadavky na pomoc se stará tým technické podpory které je specializovaná dle oboru a pravidelně školená výrobcem.

Autorizované servisy mají samozřejmě přístup ke všem servisním portálům a podpoře výrobce.

Precizní zemědělství PLM

AGROTEC a.s. provozuje vlastní síť RTK stanic, na kterou můžete připojit techniku, kterou provozujete bez ohledu na značku. Dosáhnete tak maximální přesnosti a využijete možnosti techniky na 100%.  Servisní technici autorizovaných dealerů a kolegové z oddělení Atech vám rádi pomohou vše uvést do chodu na nastavit.
Můžete se tak těšít na:

 • Automatické řízení dle GPS navigace s přesností na 2,5 cm pro všechny práce.
 • Funkce asistované autonomie - automatické otáčení na souvrati, funkce IntelliBale.
 • Výnosové mapy u sklízecích mlátiček
 • Aplikační mapy pro variabilní rozmetání minerálních hnojiv
 • Automatické vypínání sekcí u postřikovačů či botek u secích strojů.
 • Variabilní hnojení s využitím N-senzorů.
Do oblasti precizního zemědělství patří také telematika, kterou využijete pro sledování a řízení flotily strojů. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy. Nebojte se zeptat. 


 

Kontakty


Technické dotazy ke sklizňové technice NEW HOLLAND

Pokud vás zaujal tento stroj a nenašli jste zde vše, co potřebujete vědět, nezoufejte.
Náš produktový specialista vám rád odpoví na všechny technické dotazy. Zeptat se jej můžete také na různé varianty výbav našich strojů a skladovou dostupnost. Na kontakty se dostanete kliknutím na nadpis.

Dotazy ohlednědě cen konkrétních strojů prosím směřujte na regionální obchodní zástupce.  

Cenová nabídka na tento stroj

Obchodní zástupce New Holland z regionu kde podnikáte vám rád a zpracuje cenovou nabídku na vybraný stroj. Dole najdete odkaz na kontaktní formulář, jehož pomocí si můžete informace vyžádat. 

Kontaktujte nás


Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.