CX 5.80 - 6.90

258 – 340 koní
Nejuniverzálnější mlátičky New Holland co do nastavení mláticího ústrojí pro všechny typy speciálních plodin a sklizňových podmínek. Jsou k dispozici v klasické verzi i se zvýšenou svahovou dostupností – modely Lateralle a Hillside.
Mlátičky CX5. a CX6. jsou k dispozici ve čtyřech modelech s pěti či šesti vytřásadly. Mláticí ústrojí je koncepčně stejné jako u velkých mlátiček CX7. a 8., průměr bubnu 609 mm. K dispozici mají navíc funkci OptiTresh. Vyrovnávání sít probíhá prostřednictvím systému Smart Sieve, který je zpravidla ve standardní výbavě stejně jako speciální funkce pro čištění OptiFan a OptiSpeed. Podle zvoleného modelu doporučujeme lišty se záběrem 4,90 – 7,6 m.

Mgr. Martin Čala
produkt manažer pro sklizňovou techniku, AGROTEC a.s. 

Proč si pořídit CX 5.80 - 6.90

Vysoké výnosy -  Pěti vytřásadlové modely mají za standardních sklizňových podmínek průchodnost cca 23 - 24 tun zrna / hod., šesti vytřásadlové pak cca 27 – 28 tun zrna / hod.Vysoké výnosy -  pěti vytřásadlové modely mají za standardních sklizňových podmínek průchodnost cca 23 - 24 tun zrna / hod., šesti vytřásadlové pak cca 27 – 28 tun zrna / hod.
Malé a složitě dostupné pozemky –  Šířka stroje od 3,4 resp. 3,7 m stále zaručuje velmi dobrou dostupnost malých pozemků, stejně jako lišty od záběru 4,9 m.
Služby sklizňovou technikou – CX5 a CX6 nejsou typickým strojem do služeb, ale provádět lokálně služby menším zemědělcům v okolí je určitě zajímavé a vyzkoušené. Při spolupráci s vysoce výkonnou mlátičkou na jednom poli dokáží společně divy.
 
Speciální plodiny – Nejširší možnost nastavení mláticího ústrojí se systémy OptiTresh a MultiTresh, různé sekce segmentového mláticího koše, speciální verze mláticích bubnů a excelentní svahová dostupnost. Neporazitelná mlátička při sklizni speciálních plodin.
Kukuřice – Kukuřičné adaptéry jsou běžně k dispozici stejně tak i kukuřičná sekce segmentového mláticího koše, mimochodem vyměnitelná přes lapač kamenů za 20 minut.
Obiloviny - Ve standardních podmínkách a při běžné organizaci práce zvládne CX5. sklidit 23 ha/den (s výnosem 7t/ha), CX6. pak 28 ha/den. OptiTresh umožňuje odklopením části mláticího koše snížit intenzitu mlácení při jinak nezměněném nastavení mlátičky (mezera, otáčky bubnů atd..).

Mohutný mláticí buben přispívá k plynulému mlácení
Snadné přenastavení na jiný druh plodiny
Systém Opti-Thresh™ pro plynulý tok hmoty v mláticím ústrojí
S rotačním separátorem nebo bez
Rotační separátor se systémem Multi-Thresh™
Účinné čištění již na samém začátku
Perfektní směrování vzduchu
Systém Opti-Fan™ pro automatickou regulaci rychlosti ventilátoru
Technologie Smart Sieve™ – zvýšení efektivity na příčných svazích až o 25 %
Technologie Smart Sieve – automatické přizpůsobení podle velikosti zrna
Univerzální systém rozmetání plev
Drcení slámy pro snadné zpracování půdy

Mláticí buben

Buben s velkou setrvačností
 • Buben o průměru 606 mm je vybaven 8 mlatkami
 • Těžký mláticí buben funguje jako setrvačník. Nashromážděná energie dobře vyrovnává náhlé výkyvy v zatížení
  • Lepší provoz v obtížných podmínkách
  • Účinné mlácení i méně zralých plodin
 • Velká setrvačnost umožňuje také snížit spotřebu energie a tím i spotřebu paliva
Domlacovací lišty jako standard
 • Pro segmenty mláticího koše jsou nyní k dispozici domlacovací lišty

Flexibilní mláticí ústrojí

Přechod z pšenice na kukuřici během 20 minut
 • Výrazné usnadnění přechodu z jedné plodiny na jinou díky segmentovanému mláticímu koši
 • Segmentovaný mláticí koš je nainstalován jako STANDARD
 • Není zapotřebí demontovat šikmý dopravník
 • Doba přestavby mláticích košů byla zkrácena ze čtyř hodin na 20 minut!

Kvalitní sláma pro snadné lisování

Systém Opti-Thresh™ pro bezkonkurenčně snadné nastavení mláticího koše
 • Systém Opti-Thresh™ reguluje intenzitu mlácení 
 • Zadní část mláticího koše Opti-Thresh™ se dá posunovat. 
 • Vynikající kvalita slámy
Snadné nastavení

Intenzivní separace

Ideální intenzita mlácení

Méně zrna ve slámě
 • O +20% vyšší separační výkon
 • Vyšší výkon u těžších plodin a v náročných podmínkách
 • Buben a koš rotačního separátoru umožňují zvýšení odstředivé síly a třecí plochy pro značné zvýšení separace
Systém Multi-Thresh™: rychlé nastavení separace podle druhu a stavu plodiny
 • Větší prostor v koši rotačního separátoru (koš otevřen)
  • Šetrnější manipulace se slámou, slámu lze použít jako podestýlku nebo krmení
  • Když je sláma křehká, je výsledkem lepší čistění zrna 
 • Menší prostor v koši rotačního separátoru (koš zavřen)
  • Pro optimální separaci
  • Zajištění účinné separace v náročných podmínkách 

Čištění odpovídá výkonnosti mlácení

Triple Clean přináší zvýšení čisticího výkonu o 15 %
 • Hned na první desce jsou z čisticího systému vyfoukány plevy a malé kousky slámy
 • Čisticí systém je tak mnohem méně zatížený 
Kaskádové řešení zlepšuje čištění hned v první fázi
 • 45 cm dlouhé předsíto se velkým sklonem
 • Vytváří vzdušné proudy, které působí na zrno padající na předsíto a horní síto
 • Tím se ze zrna odstraní značné část plev a malých kousků slámy ještě před finálním čištěním, aby byla zajištěna vynikající kvalita vzorku zrna
 • Výsledkem je téměř čisté zrno již na prvních 50 cm sítové skříně

Ventilátor čištění

Trojice výfuků vzduchu
 • 3 výfuky vzduchu: 
 • 2 výfuky vzduchu, které foukají na předsíto a horní a dolní síto 
 • 1 výfuk vzduchu, který profukuje dělenou vynášecí desku
O 20 % vyšší rychlost ventilátoru na modelech s 6 vytřásadly
Přídavné směrovače vzduchu
 • Rozdělují proud vzduch rovnoměrně po celé šířce sítové skříně
 • Čisticí ventilátor je vybaven dvěma kuželovitými směrovači vzduchu (deflektory)

Na svazích bez ztrát

Vyšší výkon na zvlněných polích
 • Když se podélný sklon změní, otáčky ventilátoru se upraví přímo úměrně velikosti této změny
  • Při jízdě ze svahu se otáčky ventilátoru automaticky zvýší, aby se zabránilo přetížení čisticího systému a zvýšila se kvalita vzorku zrna
  • Při jízdě do svahu se otáčky ventilátoru automaticky sníží, aby se zabránilo ztrátám zrna
 • Výsledek: Systém Opti-Fan™ zajišťuje automaticky konstantní kvalitu vzorku zrna a čisticí výkon 

Na svazích bez ztrát II

Bez zpomalení jízdy napříč svahem
 • Patentovaná technologie New Holland Smart Sieve™ neutralizuje vliv příčného naklonění až o 25 %
 • Podle míry naklonění se nastaví boční pohyb sít, ovládaný elektrickým pohonem
  • Pohon zajistí pohyb sít do stran s maximálním rozkmitem 27 mm
Řízení bočního pohybu předsíta a horního síta

Lineární pohyb sít s technologií Smart Sieve
 • Díky lineárnímu pohybu předsíta a horního síta pracují síta stejnoměrně při naklonění vlevo i vpravo
 • Na vodorovném povrchu se síta pohybují v linii podvozku kombajnu a chovají se jako u pevné sítové skříně
 • Na svahu je spuštěn pohyb do stran, takže nedojde ke zhoršení čistícího výkonu

Chytré čištění

Optimální vyrovnávání sklonu
 • Patentovaný čisticí systém New Holland Smart Sieve™ rozpoznává nejen sklon svahu, ale také velikost zrna ve sklízené plodině
 • V závislosti na otáčkách ventilátoru je boční pohyb více nebo méně intenzivní
Optimální korekce naklonění je dosaženo zohledněním těchto dvou parametrů
 • Hmotnost zrna je vymezena díky rychlosti otáčení čisticího ventilátoru ve třech rychlostních intervalech
 • Boční sklon se určuje pomocí sklonoměru umístěného v kabině

Rozhození plev dle potřeby

Rozmetač plev
 • Pomocí pák vzadu je možné směrovat proud plev do stran nebo do horní části rozmetače plev
 • Dobré rozmetání plev umožňuje zajistit lepší podmínky pro další plodiny hlavně v případě, kdy se neprovádí orba
 NOVINKA: Nastavitelné směrovací plechy (deflektory) rozmetače
 • Rovnoměrné rozmetání na celou šířku žacího ústrojí

Efektivní drcení

Přenastavení z ukládání do řádku na drcení během 2 minut
 • Když je lišta deflektoru nastavena do přední polohy, sláma přechází do drtiče slámy
 • Drtič slámy se spouští posunutím žluté páky na levé straně mlátičky
Drtič slámy rozhazuje plevy 
 • Posunutím deflektorů rozmetače plev je možné rozmetat plevy spolu s drcenou slámou. V této poloze musí být část lišty pro ukládání do řádku otevřena, aby mohly plevy procházet do drtiče slámy (30 sekund).
 • Nová konstrukce rozhazuje drcenou slámu do větší šířky 
Systém Dual-Chop™
 • Přídavné zařízení, které se namontuje na drtič slámy, aby se zlepšilo řezání zbývajících dlouhých kusů slámy
 • Hřeben (drticí lištu) je možné z krytu drtiče slámy vyjmout a našroubovat zvenku
 • Hřeben Dual-Chop zabraňuje pronikání nerozdrcených dlouhých kusů slámy ven z mlátičky
 • Kvalita drcení se zvýší bez jakékoli dodatečné spotřeby paliva

Fotogalerie

Přehledová tabulka

Název / Parametr
Vnější rozměry (d x š x v)
Maximální výkon motoru
Typ sklizňového ústrojí
Průměr bubnu/rotoru
Počet vytřásadel
Plocha sít
Celková plocha separace
Zásobník v litrech
Dopor. šířka lišty (řádku)
Pojezdová rychlost
Příprava na precizní zemědělství
9,90 x 3,8 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
517 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,5 x 3,96
517 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
12500 litry
7.60
30 km/h
9,90 x 3,5 x 3,96
449 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,60 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
401 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
11500 litry
7.60
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
10000 litry
6.71
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
340 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
9000 litry
6.71
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
375 hp
2 bubny
607 mm
2 rotory
5.21 m2
2.90 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
340 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
258 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,13 x 3,27
258 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
227 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
175 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
5200 litry
4.88
25 km/h
-
8,13 x 3,17
175 hp
3 bubny
607 mm
4
3.46 m2
1.45 m2
5000 litry
4.50
25 km/h
-

Může se vám hodit

Dokumenty ke stažení

Prospekt sklízecí mlátičky CX 5.80 - 6.90 pdf / 9,5 MB Stáhnout

Prospekt sklízecí mlátičky CX 5.80 - 6.90 pdf / 9,5 MB Stáhnout

Pojištění strojů

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Proto doporučujeme sjednat si pojištění pro svůj nový stroj. Jsou situace, které ani Vy svým dobrým zacházením se strojem nemůžete ovlivnit, např. krupobití, vniknutí kamene, škoda zaviněná jinou osobou, apod. S pojištěním sjednaným v Agrotec a.s. získáte:
 • Strojní pojištění přesahující záruku
 • Krytí rizik havárie, živlu a odcizení
 • Zjednodušení likvidace škod (viz. níže)
 • Povinné ručení
Cílem je rychlé navrácení stroje do provozu a ulehčení administrativní zátěže spojené s nahlášením pojistné události našimi servisními techniky a spolupracujícími likvidátory. Tyto výhody zajistí minimální dodatečné náklady spojené se servisním zásahem.

Pokud máte zájem o sjednání pojištění, kontaktujte nás na info@a-finance.cz.

Rekondiční školení obsluh

Pro majitele nejvíce sofistikovaných strojů máme připravený team specialistů, kteří pomáhají obsluze využít potenciál stroje na 100%. Po zvládnutí základního ovládaní stroje vysvětlí obsluze jak lépe využívat stroj a jak zvýšit efektivitu práce. Ročně zástupci teamu Customer Care navštíví přes 200 zákazníků a vice než 600 obsluh proškolí. 

Originální náhradní díly

Důležitým faktorem pro správné fungování vašeho stroje je originální spotřební materiál a originální náhradní díly. V případě poruchy nebo dokonce odstávky stroje, je včasné dodání náhradních dílů klíčovým faktorem.

Naše logistické centrum a centrální sklad je umístěn v Hustopečích a zajišťuje náhradní díly pro zemědělskou techniku a stavební techniku všech autorizovaných servisů. Na stroje importérsky zastupovaných značek zajišťujeme dodávky jak originálních náhradních dílů, tak dílů alternativných výrobců, abyste měli na výběr.

Od roku 2014 jsou originální náhradní díly pro všech 12 značek spadajících pod CNH Industrial značené jako ”CNH Industrial Genuine Parts”. Jedno číslo náhradního dílu tak platí například pro klínový řemen bez ohledu na to, zda je použitý na traktoru New Holland, rýpadlo nakladači New Holland, autobuse IVECO či požárním voze MAGIRUS.

Takto označené náhradní díly jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu pro 3.5 milionu strojů a vozidel ze sortimentu CNH Industrial a to v 57 skladech po celém světě. Skladová zásoba sestává z 5 milionů položek a ročně sklady vykryjí 36 milionů objednávek.
 

Autorizovaný servis dealerské sítě

O váš stroj je připraveno pečovat 108 proškolených servisních techniků v kterémkoliv z 23 autorizovaných servisních míst v rámci celé České republiky. Pro opravy strojů máme k dispozici rozsáhlé dílenské zázemí. V krytých dílnách lze naráz umístit 113 traktorů a 35 velkých sklizňových strojů.

Pro výjezdy máme připraveno 56 vybavených servisních vozů, 70 kusů diagnostických přístrojů EST a 16 souprav DATAR. 

Způsob řízení servisu, podmínky pro práci servisních techniků a vybavení jednotlivých dílen pravidelně kontrolujeme ve spolupráci s výrobcem v rámci programu Top Partner. Pro nejvyšší úroveň certifikace jsou povinnými položkami například diagnostika Datar a EST Tool či motorová brzda pro testování traktorů po opravě.

Každý servisní technik pro značku New Holland musí ročně projít několika teoretickými a praktickými školeními tak, aby byl připraven na nové modely strojů a udržel si svojí odbornost na nejvyšší úrovni. Důležité je také sdílení zkušeností jednotlivých techniků při společném školení, které je zakončené testem a po jeho úspěšném absolvování získají servisní technici certifikát. Servisní školení zajišťuje oddělení Atech.

 

Kontakty

Technické dotazy ke sklizňové technice NEW HOLLAND

Pokud vás zaujal tento stroj a nenašli jste zde vše, co potřebujete vědět, nezoufejte.
Náš produktový specialista vám rád odpoví na všechny technické dotazy. Zeptat se jej můžete také na různé varianty výbav našich strojů a skladovou dostupnost. Na kontakty se dostanete kliknutím na nadpis.

Dotazy ohlednědě cen konkrétních strojů prosím směřujte na regionální obchodní zástupce.  

Cenová nabídka na tento stroj

Obchodní zástupce New Holland z regionu kde podnikáte vám rád a zpracuje cenovou nabídku na vybraný stroj. Dole najdete odkaz na kontaktní formulář, jehož pomocí si můžete informace vyžádat. 

Kontaktujte nás


Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.