CX 7.80 - 8.90

340 - 490 koní
Nejprodávanější klasické vytřásadlové mlátičky v ČR. Jsou dostupné v šesti modelech. Vynikají výkonností, spolehlivostí, variabilitou nastavení a komfortem při práci.
Technicky nejvyspělejší klasické vytřásadlové mlátičky na trhu s lety osvědčeným čtyřbubnovým mláticím ústrojím s průměrem bubnu 750mm. K výborné výkonnosti výrazně přispívá svahové vyrovnávání celé sítové skříně s plochou sít 6,5m2. Nejvyšší modely mohou být osazené pásovým podvozkem SmartTrax. Vhodné lišty se záběrem 6,1 – 10,67 m.

Mgr. Martin Čala
produkt manažer pro sklizňovou techniku, AGROTEC a.s.

Proč si pořídit CX 7.80 - 8.90

Vysoké výnosy -  Pěti vytřásadlové modely mají za standardních sklizňových podmínek průchodnost cca 26 - 28 tun zrna / hod., šesti vytřásadlové pak až 39 tun zrna / hod.
Malé a složitě dostupné pozemky –  Jedná se o velké sklízecí mlátičky, které jsou zpravidla agregované s lištami o širokém záběru a potřebují tak adekvátní vjezdy na pole.
Služby sklizňovou technikou – CX7 a CX8 jsou hojně zastoupené u poskytovatelů služeb sklizňovou technikou. Hovoří pro ně výkonnost, spolehlivost, dostupnost, univerzálnost a komfortní pracovní prostředí.
Speciální plodiny – Možnosti nastavení mláticího ústrojí jsou obdobné jako u CX5&6, pouze bez funkce OptiTresh. Přesto sklizeň speciálních plodin probíhá bez problémů.
Kukuřice – Kukuřičné adaptéry jsou běžně k dispozici stejně tak i kukuřičná sekce segmentového mláticího koše. Mlátičky CX jsou ke sklizni kukuřice často využívány.
Obiloviny – Ve standardních podmínkách a při běžné organizaci práce zvládne CX7. sklidit za 9 – 10 hodin práce cca 32 ha/den (s výnosem 7t/ha), CX8. pak 38 ha/den. Tyto výkony umožňují speciální funkce, které jinde nenajdete jako je vyrovnávání celé sítové skříně, systém OptiSpeed a OptiFan.


Hodinnová výkonnost 
Mohutné mláticí a separační ústrojí
Rotary separator
Sítová skříň
Čisticí ústrojí
Kompenzace podélného sklonu
Vymláceno do posledního zrnka
Rozmetače plev
Drcení nebo řádkování
Pásy SmartTrax™
Nová kabina Harvest suite™ Ultra

CX7/8 & výkonnost

Graf výkonu jednotlivých modelů v tunách za hodinu

CX7/8 & výkonnost

Největší mláticí buben v této kategorii již více než 12 let
 • Vysoký průtok hmoty díky velmi výkonné mláticí části
Velká setrvačnost mláticího bubnu
 • O 60 % větší setrvačnost u bubnu o průměru 750 mm ve srovnání s bubnem o průměru 600 mm díky vyšší hmotnosti ve větší vzdálenosti od hřídele
 • Běží hladce při nižších rychlostech
 • Zmírňuje špičkové zatížení hnacího ústrojí
 • Zajišťuje rovnoměrnější tok hmoty díky konstantním otáčkám bubnu
 • Zachovává maximální kvalitu zrna a slámy díky hladkým přechodům a nižší rychlosti
Zvýšení účinnosti drhnutí podle potřeby
 • Integrované lišty domlacovače
Účinná ochrana mláticího ústrojí
 • Velký lapač kamenů
Průměr mláticího bubnu 600 mm 750 mm
Setrvačnost 100 % 160 %
Plocha mláticího koše při úhlu opásání 100° 100 % 125 %

CX7/8 & výkonnost

Přes 40 let zkušeností s rotačním separátorem​

O 20 % vyšší výkon
 • V porovnání s mláticím systémem bez rotačního separátoru
 • Standardně na všech modelech sklízecích mlátiček CX Elevation
Systém Multi-Thresh™
 • Rychlé nastavení odmítacího bubnu / koše rotačního separátoru
 • Horní poloha: maximální výkon pro obilniny
 • Dolní poloha: Šetrné zpracování slámy
  • Menší poškození slámy
  • Bez přetěžování čisticího systému
Plocha (m²) Odmítací buben Rotační separátor
CX 7 0,24 m² 0,78 m²
CX 8 0,29 m² 0,93 m²

CX7/8 & inovace

Opti-Speed™: variátor otáček pohonu vytřásadel, až o 10 % vyšší výkon​

Vytřásadla s uzavřeným dnem
 • Perfektní funkčnost na příčných svazích
Opti-Speed™: O 10% vyšší výkon
 • Výhoda ve zvlněném terénu; dříve byly konstantní otáčky pro vytřásadla nastavovány jen pro jízdu ze svahu, aby se zabránilo ucpávání slámou.
 • K dispozici jen u samovyrovnávacích jednotek
Rychlost vytřásadel závisí na podélném sklonu.
 • Při jízdě ze svahu: Rychlost vytřásadel se zvyšuje
  • Plynulý tok sklízené hmoty
 • Při jízdě do svahu: Rychlost vytřásadel se snižuje
  • Sláma zůstává déle na vytřásadlech
  • Vyšší účinnost separace
Rozsah rychlosti závisí na typu plodiny
 • Kompenzační křivka pro malá zrna a kukuřici
 • Optimální rychlost vytřásadel pro každý druh plodiny

CX7/8 & výkonnost

Největší sítová skříň v této kategorii​

Čisticí systém se dvěma kaskádami
 • Rychlé vyprazdňování pro snížení zátěže sít
 • Velmi účinné čištění pro menší ztráty zrna
Snadný přístup
 • Spádová deska vyjímatelná zepředu
Pevná nebo samovyrovnávací
 • Splňuje všechny potřeby zákazníků pro každé prostředí
Plocha (m²)    Pevná sítová skříň    Opti-Clean™
CX 7             5,40 m²                   5,40 m²
CX 8             6,50 m²                   6,50 m²
 

CX7/8 & výkonnost

Čisticí ústrojí Opti-Clean™ pro výkonné sklízecí mlátičky​

100 % výkon i při 20% příčném sklonu
 • Celý čisticí systém zůstává vodorovný až do 17% příčného sklonu
 • Udržuje 100% výkon i při 20% příčném sklonu
Opti-Clean™: Zvýšení výkonu o 20%
 • Protiběžný pohyb
 • + 50% zvýšení kaskády na konci zdvihu
 • Vyvážená konstrukce pro potlačení vibrací
 • Hydraulický čisticí ventilátor pro široký rozsah rychlostí

CX7/8 & inovace

Systém Opti-Fan™ – technologie pro kompenzaci podélného sklonu

Systém Opti-Fan™ na samovyrovnávacím a pevném čisticím ústrojí
 • Když se podélný sklon změní, otáčky ventilátoru se upraví přímo úměrně velikosti této změny
 • Při jízdě ze svahu se otáčky ventilátoru automaticky zvýší, aby se zabránilo přetížení čisticího systému a zvýšila se kvalita vzorku zrna
 • Při jízdě do svahu se otáčky ventilátoru automaticky sníží, aby se zabránilo ztrátám zrna

CX7/8 & hospodárnost

Zpracovává nevymlácená klásky (nedomlatky) mimo hlavní mláticí systém
 • Zajišťuje maximální výkon mlácení pro všechny plodiny
 • Systém Roto-Thresher™ (domlaceč) je umístěn na obou stranách sítové skříně, by mohl dobře vracet materiál na vynášecí desku
Zvyšuje výkonnostní potenciál
 • Nedomlatky se nevrací do mláticího ústrojí, přemlácený materiál je rovnoměrně rozprostřen po vynášecí desce
 • Zabraňuje přetížení mláticího systému
 • Snižuje poškození zrna
Množství nedomlatků je možné kontrolovat přímo z kabiny
 • Množství nedomlatků se zobrazuje na monitoru IntelliView™ IV. To umožňuje optimalizovat nastavení sít.
Dvě konfigurace
 • CX7: 1 Roto-Thresher na pravé straně
 • CX8: 2 Roto-Threshery na obou stranách
Hladké nebo špičaté kryty
 • Zabraňují poškození zrna u kukuřice, řepky, hrachu…

CX7/8 & inovace

Pružná volba zpracování plev
 • Rozmetače plev jsou umístěny přímo v dráze toku sklízené hmoty
  • Rovnoměrné rozmetání po celé šířce záběru žacího ústrojí
  • Rozmetávané plevy nenaráží na zadní pneumatiky, aby se zlepšilo rozptýlení
 • Kotouče jsou mimo střed skříně rozmetače
  • Snížení rizika zablokování
Tři polohy pro dosažení optimálních výsledků
 • Standardně horní otvor
 • Prostřední otvor pro dlouhá anebo zelená stébla
 • Úplně dole pro přístup k sítové skříni
Snadno skladatelný systém
 • Skládací systém s teleskopickou vzpěrou
 • Výřez v rámu rozmetače umožňuje snadnější přístup k sítové skříni

CX7/8 & univerzálnost

Ovládání jedinou pákou
 • Nastavení je možné díky páce na pravé straně
 • Obsluha musí zapojit manuálně drtič slámy na levé straně
  • Snadné a spolehlivé řešení
  • Žádná extra spojka pro drtič slámy
Systém Dual-Chop™
 • Tento přídavný hřeben (drticí lišta) zlepšuje kvalitu drcení bez zvýšení spotřeby paliva
 • Hřeben se montuje vně krytu drtiče
VELKÁ NABÍDKA DRTIČŮ SLÁMY        
Modely CX7 CX7 CX8 CX8
Typ nožů Přímé nože Lopatkovité nože Přímé nože Lopatkovité nože
4 řady 56 N/A 48 20
6 řad 76 (jen u CX7.90) N/A 70 18
6 řad Opti-Spread™ N/A N/A 88 (CX8.80–CX8.90) N/A

CX7/8 ovladatelnost

Pásy SmartTrax™ s odpružením Terraglide™: Větší komfort a ještě menší utužení půdy

Hydraulické zavěšení
 • Každá skupina čtveřice vložených kol se může pohybovat nahoru/dolů a naklánět do stran
 • Pás je vždy přitisknutý k zemi a kopíruje tvar terénu.
 • Klidné jízda po hrbolech
2x4 hliníková kola po obou stranách
 • Osm kol je spojeno do skupiny čtyř válců
 • Kombajn jede po 8 válcích s nosností až 43 tun
 • Použití hliníku snižuje hmotnost konstrukce
Válce po celé šířce pásu
 • Váha kombajnu je rozložena po celé šířce gumového pásu
Delší gumový pás
 • O 5 % delší ve srovnání s dosavadním systémem SmartTrax™
 • Menší utužení půdy
Rychlost na silnici 40 km/h
 • Celková šířka CX7.90 s 725mm (28,5") pásy je při jízdě po silnici menší než 3,5 m
 • Kola jsou mírně zvednutá nad zem
  • Zvýšení životnosti pásu
  • Snížení odírání pásu při zatáčení
 • Jízda při pouhých 1400 ot/min pro snížení spotřeby paliva
  610 mm (24'') 725 mm (28,5'') 864 mm (34'')
Styčná plocha ze zemí 1,44 m² 1,77 m² 2.11 m²
Celková šířka CX7.90 3,29 m 3,49 m 3,77 m
Celková šířka CX8.80 až CX8.90 3,49 m 3,71 m 3,99 m

CX7/8 & komfort

Dřívější kabina Kabina Harvest Suite™ Ultra
HLUČNOST 74 dB 73 dB
PROSKLENÁ PLOCHA 5,9 m² 6,3 m²
OBJEM 3,6 m³ 3,7 m³

FotogalerieVideogalerie

Přehledová tabulka

Název / Parametr
Vnější rozměry (d x š x v)
Maximální výkon motoru
Typ sklizňového ústrojí
Průměr bubnu/rotoru
Počet vytřásadel
Plocha sít
Celková plocha separace
Zásobník v litrech
Dopor. šířka lišty (řádku)
Pojezdová rychlost
Příprava na precizní zemědělství
9,90 x 3,8 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
517 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,5 x 3,96
517 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
12500 litry
7.60
30 km/h
9,90 x 3,5 x 3,96
449 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,60 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
401 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
11500 litry
7.60
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
10000 litry
6.71
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
340 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
9000 litry
6.71
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
375 hp
2 bubny
607 mm
2 rotory
5.21 m2
2.90 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
340 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
258 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,13 x 3,27
258 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
227 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
175 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
5200 litry
4.88
25 km/h
-
8,13 x 3,17
175 hp
3 bubny
607 mm
4
3.46 m2
1.45 m2
5000 litry
4.50
25 km/h
-

Dokumenty ke stažení

Prospekt sklízecí mlátičky CX 7.80 - 8.90 New pdf / 6,1 MB Stáhnout

 

DEMOteam

Stále více zákazníků si chce vybraný stroj vyzkoušet ve svých podmínkách, na své farmě. Tomuto vašemu přání jdeme vstříc. Autorizovaným prodejcům poskytujeme podmínky pro to, aby si sami pořídili nejběžněji používanou techniku. Novinky, speciální a nákladné stroje potom zařazujeme do flotily našeho DEMOteamu, který je k dispozici na celém úžemí České republiky. 

Před rozhodnutím o nákupu si tak můžete vybrané stroje vyzkoušet přímo ve svých podmínkách. Stroje DEMOteamu najdete také na většině našich polních akcí. Pro více informací kontaktujte prosím regionální autorizované prodejce. 

 

Pojištění strojů

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Proto doporučujeme sjednat si pojištění pro svůj nový stroj. Jsou situace, které ani Vy svým dobrým zacházením se strojem nemůžete ovlivnit, např. krupobití, vniknutí kamene, škoda zaviněná jinou osobou, apod. S pojištěním sjednaným v Agrotec a.s. získáte:
 • Strojní pojištění přesahující záruku
 • Krytí rizik havárie, živlu a odcizení
 • Zjednodušení likvidace škod (viz. níže)
 • Povinné ručení
Cílem je rychlé navrácení stroje do provozu a ulehčení administrativní zátěže spojené s nahlášením pojistné události našimi servisními techniky a spolupracujícími likvidátory. Tyto výhody zajistí minimální dodatečné náklady spojené se servisním zásahem.

Pokud máte zájem o sjednání pojištění, kontaktujte nás na info@a-finance.cz.

Autorizovaný servis dealerské sítě

O váš stroj je připraveno pečovat 108 proškolených servisních techniků v kterémkoliv z 23 autorizovaných servisních míst v rámci celé České republiky. Pro opravy strojů máme k dispozici rozsáhlé dílenské zázemí. V krytých dílnách lze naráz umístit 113 traktorů a 35 velkých sklizňových strojů.

Pro výjezdy máme připraveno 56 vybavených servisních vozů, 70 kusů diagnostických přístrojů EST a 16 souprav DATAR. 

Způsob řízení servisu, podmínky pro práci servisních techniků a vybavení jednotlivých dílen pravidelně kontrolujeme ve spolupráci s výrobcem v rámci programu Top Partner. Pro nejvyšší úroveň certifikace jsou povinnými položkami například diagnostika Datar a EST Tool či motorová brzda pro testování traktorů po opravě.

Každý servisní technik pro značku New Holland musí ročně projít několika teoretickými a praktickými školeními tak, aby byl připraven na nové modely strojů a udržel si svojí odbornost na nejvyšší úrovni. Důležité je také sdílení zkušeností jednotlivých techniků při společném školení, které je zakončené testem a po jeho úspěšném absolvování získají servisní technici certifikát. Servisní školení zajišťuje oddělení Atech.

 

Precizní zemědělství PLM

AGROTEC a.s. provozuje vlastní síť RTK stanic, na kterou můžete připojit techniku, kterou provozujete bez ohledu na značku. Dosáhnete tak maximální přesnosti a využijete možnosti techniky na 100%.  Servisní technici autorizovaných dealerů a kolegové z oddělení Atech vám rádi pomohou vše uvést do chodu na nastavit.
Můžete se tak těšít na:

 • Automatické řízení dle GPS navigace s přesností na 2,5 cm pro všechny práce.
 • Funkce asistované autonomie - automatické otáčení na souvrati, funkce IntelliBale.
 • Výnosové mapy u sklízecích mlátiček
 • Aplikační mapy pro variabilní rozmetání minerálních hnojiv
 • Automatické vypínání sekcí u postřikovačů či botek u secích strojů.
 • Variabilní hnojení s využitím N-senzorů.
Do oblasti precizního zemědělství patří také telematika, kterou využijete pro sledování a řízení flotily strojů. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy. Nebojte se zeptat. 


 

Kontakty

Technické dotazy ke sklizňové technice NEW HOLLAND

Pokud vás zaujal tento stroj a nenašli jste zde vše, co potřebujete vědět, nezoufejte.
Náš produktový specialista vám rád odpoví na všechny technické dotazy. Zeptat se jej můžete také na různé varianty výbav našich strojů a skladovou dostupnost. Na kontakty se dostanete kliknutím na nadpis.

Dotazy ohlednědě cen konkrétních strojů prosím směřujte na regionální obchodní zástupce.  

Cenová nabídka na tento stroj

Obchodní zástupce New Holland z regionu kde podnikáte vám rád a zpracuje cenovou nabídku na vybraný stroj. Dole najdete odkaz na kontaktní formulář, jehož pomocí si můžete informace vyžádat. 

Kontaktujte nás


Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.