TC 4.90 - 5.90

175 – 258 koní
Jednoduché a spolehlivé sklízecí mlátičky pro rodinné farmy s klasickým tříbubnovým mláticím ústrojí New Holland a čtyřmi nebo pěti vytřásadly.
Mlátičky TC jsou vhodné pro farmy, které sklízejí od 20 do 200 ha/rok. Praktickým testem máme ověřeno, že i nejmenší model TC4.90 umí sklidit 20 ha za den. Celou řadu funkcí a prvků přebírá od svých větších sourozenců, mlátiček CX včetně koncepce mláticího ústrojí a lišty VariFeed. Efektivně tak sklízí obilniny, řepku i netradiční plodiny. Vyrovnávání sít SmartSieve je ve výbavě na přání. Podle zvoleného modelu doporučujeme lišty o záběru 3,9 – 6,1m.

Mgr. Martin Čala
produkt manažer pro sklizňovou techniku, AGROTEC a.s.

Proč si pořídit TC 4.90 - 5.90

Vysoké výnosy -  zde se mlátička TC chová jako všechny mlátičky. Porost bez problémů vymlátí, pouze pojezdová rychlost bude nižší
Malé a složitě dostupné pozemky – ideální stroj. Nemusíte řešit velikost mostků, snadno vjede na pole i projede stromořadím / lesní cestou při jízdě na pole
Služby sklizňovou technikou – známe nemálo zemědělců, kteří ve svém okolí s malými mlátičkami TC úspěšně službaří. Není problém sklidit přes 300 ha za sezonu.
Speciální plodiny – mlátičky TC jsou běžně používané i na sklizeň trav a luštěnin. 
Kukuřice – sklízet kukuřici není pro mlátičky TC žádný problém. Pravdou však je, že v ČR není obvyklé pořizovat si kukuřičnou výbavu na mlátičku této velikosti.
Obiloviny – ve standardních podmínkách a při běžné organizaci práce stroj zvládne vymlátit 8 tun zrna za hodinu, což je podle výnosu 1 – 1,5 ha sklizené plochy.

Výkon v tunách za hodinu
Kopírování lišty
Výborný výmlat
Velký mláticí buben
Rotační separátor
Síta v TC
Svahové vyrovnávání
Kompenzace podélného sklonu
Posklizňové zbytky
Drcení slámy
Kabina
Aby Vám nic neuniklo

TC4/5 & výkonnost

Výsledky testu: Trvalý výkon v tunách za hodinu

TC4/5 & ovladatelnost

Kopírování se Systém AutoFloat™ II je vhodné do každého terénu

Přizpůsobení při jízdě do svahu i ze svahu
 • Měří úhel naklonění kombajnu při jízdě nahoru nebo dolů a automaticky nastavuje hydraulický tlak zvedacího systému žacího ústrojí.
AutoFloat I: Rozdíl tlaku (DP) se mění: 
 • Ze svahu se D P příliš zmenšuje, žací ústrojí má tendenci zvedat se nad plodinu.
 • Do svahu se D P příliš zvětšuje, žací ústrojí má tendenci zarývat se do země.
AutoFloat II: Rozdíl tlaku (DP) je udržován konstantní.
 • Žací ústrojí udržuje na rovině, ze svahu nebo do svahu stejný tlak na půdu.

TC4/5 & výkonnost

Koncepce mláticího ústrojí je stejná jako u největších tangenciálních mlátiček CX

TC4/5 & výkonnost

Nejlepší mláticí buben v této kategorii
 • Těžký a s velkým průměrem (606 mm)
  • Umožňuje sklízet větší množství plodin
 • Větší setrvačnost
  • Vysoká odolnost vůči špičkové zátěži
  • Menší síla působící na hnací ústrojí
  • Rovnoměrný tok hmoty
Nastavení mezery mláticího koše z kabiny
 • Snadné ovládání mezery mezi mláticím bubnem/košem přímo z kabiny
 • Velikost mezery se zobrazuje na monitoru
Úhel opásání 111°
 • Důležitá třecí plocha:
  • TC 4 : 0,62 m²
  • TC 5 : 0,79 m²

TC4/5 & výkonnost

Ověřená a oblíbená technologie New Holland - Rotační separátor

Zvýšení výkonu o 20 % 
 • Maximalizace separačního výkonu
 • Účinný v nejhorších podmínkách
Nastavitelný koš rotačního separátoru
 • Horní poloha: maximální výkon
 • Dolní poloha: křehká sláma nebo řepkové semeno
Dvě rychlosti rotačního separátoru
 • 390 ot/min: Řepkové semeno, slunečnice, kukuřice
 • 740 ot/min: Obilniny
Plochy (m²) TC 4 TC 5
Mláticí koš 0,62 m² 0,79 m²
Koš odmítacího bubnu 0,16 m² 0,20 m²
Koš rotačního separátoru 0,66 m² 0,83 m²
Vytřásadla 3,74 m² 4,68 m²

TC4/5 & výkonnost

Dokonalé čištění:
 • Dvě vzduchem profukované kaskády
 • 20 až 40 % zrna vyčištěno na předsítu
 • Dlouhé horní síto
 • Bez kompenzace bočního naklonění nebo se SmartSieve™
 • Volitelně dálkové nastavení otvorů síta
  TC 4 TC 5
Vzduchem profukovaná plocha sít 3,457 m² 4,321 m²

TC4/5 & univerzálnost

Technologie SmartSieve™ pomáhá při až 25% bočním svahu

Účinná při bočním svahu se sklonem až 25 %
 
Příčný pohyb horní části čisticího ústrojí
 • Předsíto 
 • Horní síto
Podélný pohyb sít
 • Na vodorovném povrchu se síta pohybují v ose podvozku kombajnu a chovají se jako u pevného čisticího ústrojí
Korekce velikosti zrna
 • V závislosti na otáčkách ventilátoru je pohyb do stran více nebo méně intenzivní
 • Optimální korekce naklonění je dosaženo zohledněním těchto dvou parametrů
  • Hmotnost zrna je vymezena díky rychlosti otáčení čisticího ventilátoru ve třech rychlostních intervalech 
  • Boční sklon se určuje pomocí sklonoměru umístěného v kabině

TC4/5 & univerzálnost

Opti-Fan™ – kompenzace podélného sklonu pomocí rychlosti ventilátoru

Vysoký výkon na zvlněných polích (jen s čisticím ústrojím SmartSieve)
 • Když se podélný sklon změní, otáčky ventilátoru se upraví přímo úměrně velikosti této změny
  • Při jízdě ze svahu se otáčky ventilátoru automaticky zvýší, aby se zabránilo přetížení čisticího systému a zvýšila se kvalita vzorku zrna
  • Při jízdě do svahu se otáčky ventilátoru automaticky sníží, aby se zabránilo ztrátám zrna
 • Výsledek: Systém Opti-Fan™ zajišťuje automaticky konstantní kvalitu vzorku zrna a čisticí výkon  
 

TC4/5 & univerzálnost

Snadné přepínání z ukládání do řádku na drcení​

Elektrohydraulická spojka pro pohon drtiče slámy
 • Obsluha musí jen:
  • Posunout páku na řádkovací desce (1)
  • Stisknout na ovládací konzole tlačítko pro spuštění/zastavení drtiče slámy.

TC4/5 & výkonnost

Účinné drcení 
 • Rozteč nožů 25 mm
 • K dispozici jsou dvě rychlosti: 2400 – 3400 ot/min
Kompenzace bočního větru 
 • K dispozici jako doplněk
 • Deflektory (usměrňovací plechy) ovladatelné z kabiny
 • Drcená sláma je rovnoměrně rozmetána 
Systém Dual-Chop™
 • Nainstalován výrobcem do drtiče slámy
 • Jemnější drcení bez zvýšené spotřeby paliva

TC4/5 & ovladatelnost

Nižší hlučnost
 • 74 dB
Kabina uprostřed rámu stroje 
 • Sloupek řízení je umístěn přesně ve středu kombajnu
  • Umožňuje obsluze snadnější provádění sklizňových operací 
  • Stejný výhled na obě strany žacího ústrojí

TC4/5 & ovladatelnost

Pohoda při práci a dokonalý přehled

Fotogalerie

Přehledová tabulka

Název / Parametr
Vnější rozměry (d x š x v)
Maximální výkon motoru
Typ sklizňového ústrojí
Průměr bubnu/rotoru
Počet vytřásadel
Plocha sít
Celková plocha separace
Zásobník v litrech
Dopor. šířka lišty (řádku)
Pojezdová rychlost
Příprava na precizní zemědělství
9,90 x 3,8 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
700 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
14500 litry
10.67
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,8 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
571 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,98 x 3,96
517 hp
2 rotory
559 mm
6.50 m2
3.06 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,90 x 3,5 x 3,96
517 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
12500 litry
7.60
30 km/h
9,90 x 3,5 x 3,96
449 hp
2 rotory
432 mm
5.40 m2
2.43 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,60 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
30 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
490 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
12500 litry
9.15
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
401 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
11500 litry
7.60
40 km/h
Laser, váha, vlhkoměr
9,07 x 3,90 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
6
6.50 m2
2.54 m2
9500 litry
7.60
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
374 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
10000 litry
6.71
30 km/h
-
9,07 x 3,50 x 3,92
340 hp
4 bubny
750 mm
5
5.40 m2
2.11 m2
9000 litry
6.71
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
375 hp
2 bubny
607 mm
2 rotory
5.21 m2
2.90 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
340 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,65 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
6
5.21 m2
2.39 m2
9300 litry
6.70
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
299 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,70 x 3,58 x 3,99
258 hp
4 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.99 m2
8300 litry
6.10
30 km/h
-
8,13 x 3,27
258 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
227 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
6400 litry
5.48
30 km/h
-
8,13 x 3,27
175 hp
3 bubny
607 mm
5
4.32 m2
1.81 m2
5200 litry
4.88
25 km/h
-
8,13 x 3,17
175 hp
3 bubny
607 mm
4
3.46 m2
1.45 m2
5000 litry
4.50
25 km/h
-

Může se vám hodit

Dokumenty ke stažení


Prospekt sklízecí mlátičky TC 4.90 - 5.90 pdf / 14,7 MB Stáhnout

Dotace

Doposud jsme na oddělení Afinance předložili více než 600 projektů v různých opatřeních.
Zaměřujeme se na dotace, v rámci kterých můžete pořídit především zemědělskou, stavební nebo dopravní techniku.

Dotační podporu je možné získat ze zdrojů Ministerstva zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova a Ministerstva životního prostředí v OP Životní prostředí.

Pokud budete mít zájem o podrobnější informace týkající se dotací, neváhejte nás kontaktovat na dotace@a-finance.cz. nebo použijtě náš online dotazník:
 

Financování

Pomůžeme Vám získat finanční prostředky na realizaci podnikatelského záměru tak, abyste investovali efektivně a zkrátili si dobu návratnosti investice. Přesně budete znát výši poplatků, úroků a míru ručení za zvažovanou investici. Navíc Vás ušetříme zdlouhavého výběru finanční instituce a náročné administrativy. Umíme Vám zajistit kterýkoliv z následujích způsobů financování:
 • Investiční úvěr Finanční leasing
 • Operativní leasing
 • Úvěr s podmínkami dotace 
 • Úvěr s podporou PGRLF (Program Zemědělec)
 • Financování s podporou EIB 
Podmínky financování: 
 • Nastavení splátek dle cash flow (sezónní i pravidelné splátky)
 • Využití stávajícího účtu, bez nutnosti zřízení nového a bez poplatků
 • Rychlý proces vyřízení, úspora dní až týdnů
 • Podpis úvěru/leasingu u Vás doma, bez návštěvy banky

Originální náhradní díly

Důležitým faktorem pro správné fungování vašeho stroje je originální spotřební materiál a originální náhradní díly. V případě poruchy nebo dokonce odstávky stroje, je včasné dodání náhradních dílů klíčovým faktorem.

Naše logistické centrum a centrální sklad je umístěn v Hustopečích a zajišťuje náhradní díly pro zemědělskou techniku a stavební techniku všech autorizovaných servisů. Na stroje importérsky zastupovaných značek zajišťujeme dodávky jak originálních náhradních dílů, tak dílů alternativných výrobců, abyste měli na výběr.

Od roku 2014 jsou originální náhradní díly pro všech 12 značek spadajících pod CNH Industrial značené jako ”CNH Industrial Genuine Parts”. Jedno číslo náhradního dílu tak platí například pro klínový řemen bez ohledu na to, zda je použitý na traktoru New Holland, rýpadlo nakladači New Holland, autobuse IVECO či požárním voze MAGIRUS.

Takto označené náhradní díly jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu pro 3.5 milionu strojů a vozidel ze sortimentu CNH Industrial a to v 57 skladech po celém světě. Skladová zásoba sestává z 5 milionů položek a ročně sklady vykryjí 36 milionů objednávek.
 

Kontakty

Technické dotazy ke sklizňové technice NEW HOLLAND

Pokud vás zaujal tento stroj a nenašli jste zde vše, co potřebujete vědět, nezoufejte.
Náš produktový specialista vám rád odpoví na všechny technické dotazy. Zeptat se jej můžete také na různé varianty výbav našich strojů a skladovou dostupnost. Na kontakty se dostanete kliknutím na nadpis.

Dotazy ohlednědě cen konkrétních strojů prosím směřujte na regionální obchodní zástupce.  

Cenová nabídka na tento stroj

Obchodní zástupce New Holland z regionu kde podnikáte vám rád a zpracuje cenovou nabídku na vybraný stroj. Dole najdete odkaz na kontaktní formulář, jehož pomocí si můžete informace vyžádat. 

Kontaktujte nás


Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.