Variabilní systém hnojení CropXplorer (ISARIA)

Senzor pracuje na principu odrazu světla s aktivním osvětlením porostu a naměřenou hodnotu zabarvení přepočítává na obsah N v rostlinách. Tato informace je předána rozmetadlu minerálních hnojiv, které mění dávku hnojiva podle stavu rostlin v daném místě pole.
Během regeneračního a produkčního hnojení aplikujeme vyšší dávku hnojiva, tam kde jsou rostliny slabší a podpoříme jejich růst. Tím dosáhneme vyrovnání porostu. V další fázi hnojení (kvalitativní) naopak vyšší dávku dusíkatého hnojiva aplikujeme tam, kde porost je silnější a tím u pšenic zvyšujeme obsah dusíku v zrnu a následně kvalitu. Díky variabilitě dávkování zůstává spotřeba hnojiva na honu stejná, ale výnos a kvalita se zvýšily. CropXplorer (ISARIA) nás během 4 let provozu a několika pokusech, prováděných na Našich polích přesvědčila o správnosti rozhodnutí zakoupit tento stroj.

Ing. Vladimír Svoboda
hlavní mechanizátor

Proč si pořídit Variabilní systém hnojení CropXplorer (ISARIA)

Stručná charakteristika
CROPXPLORER, známý dříve pod názvem ISARIA, je optický senzor, určený k detekci stavu porostu. Snímá zapojení i zabarvení porostu a umožňuje okamžitou změnu dávky hnojiva nebo pesticidu podle jeho stavu. Má vlastní GPS, takže může vytvářet a ukládat mapy pozemku pro další využití. Současně umí pracovat s mapami dodanými, např. výnosovými z kombajnu nebo satelitními z víceletých snímků družic.


Význam variabilní aplikace
Při variabilním hnojení nebo postřiku se dávkuje v každém místě pole jen tolik, kolik je rostlina schopna využít. V místech s nedostatkem živin podpoří vyšší dávka hnojiva růst a docílí se i vyšší výnos a zrno má i vyšší obsah dusíkatých látek. Tam, kde je zásobení dostatečné, se naopak dávka sníží a předchází se tak poléhání porostu a ztrát nadbytečných živin, které už rostliny nemohou využít. Sklizeň zdravého a vyrovnaného porostu je pak snadnější a s menšími ztrátami.

Přínos
Hlavním přínosem je zvýšení výnosu s lepší kvalitou zrna, což má hlavně ekonomický efekt. Při vyšší hladině živin v půdě a v rostlinách se pak dosahuje i významné úspory hnojiva. Výsledkem je lepší zhodnocení produkce, které se zpravidla pohybuje mezi 1000,- až 1500,- Kč/ha. Variabilním hnojením tak získáme na ploše 1000 ha navíc 1 – 1,5 mil. Kč, a to za jedinou sezónu. Velmi důležitý je i ekologický přínos. Hnojíme jen tolik, kolik rostliny spotřebují, čímž šetříme životní prostředí.

 

Výhody:

 • Optimalizovaný management rostlin
 • Rychlá a jednoduchá příprava pro použití
 • Zvýšení výnosu a kvality plodiny
 • Optimální dávkování a snížení rizika poléhání
 • Rovnoměrná vyvýšenost dusíku na pozemku
 • Snížení nákladů na chemické přípravky a hnojiva
 • Využití po celý rok (regenerační, produkční i kvalitativní hnojení)
 • Tvorba a aktualizace map pozemků
 • Práce ve dne i v noci ve vysoké kvalitě
 • Možnost aplikace pevných i tekutých hnojiv
 • Zvýšení výnosu o 1000-2000,- Kč/ha, návratnost investice do jednoho roku
 • Pozitivní přínos pro ekologii

Fotogalerie


Videogalerie

Dokumenty ke stažení

N-senzory ISARIA pdf / 2,2 MB Stáhnout

Dotace

Doposud jsme na oddělení Afinance předložili více než 600 projektů v různých opatřeních.
Zaměřujeme se na dotace, v rámci kterých můžete pořídit především zemědělskou, stavební nebo dopravní techniku.

Dotační podporu je možné získat ze zdrojů Ministerstva zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova a Ministerstva životního prostředí v OP Životní prostředí.

Pokud budete mít zájem o podrobnější informace týkající se dotací, neváhejte nás kontaktovat na dotace@a-finance.cz. nebo použijtě náš online dotazník:
 
Dotace

Pojištění strojů

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Proto doporučujeme sjednat si pojištění pro svůj nový stroj. Jsou situace, které ani Vy svým dobrým zacházením se strojem nemůžete ovlivnit, např. krupobití, vniknutí kamene, škoda zaviněná jinou osobou, apod. S pojištěním sjednaným v Agrotec a.s. získáte:
 • Strojní pojištění přesahující záruku
 • Krytí rizik havárie, živlu a odcizení
 • Zjednodušení likvidace škod (viz. níže)
 • Povinné ručení
Cílem je rychlé navrácení stroje do provozu a ulehčení administrativní zátěže spojené s nahlášením pojistné události našimi servisními techniky a spolupracujícími likvidátory. Tyto výhody zajistí minimální dodatečné náklady spojené se servisním zásahem.

Pokud máte zájem o sjednání pojištění, kontaktujte nás na info@a-finance.cz.
Pojištění strojů

Kontakty

Technické dotazy ke stroji CropXplorer (ISARIA)

Pro veškeré technické a obchodní dotazy kontaktujte:
 
Ing. Jan Sečkař
produktový manažer
gsm: +420 727 875 282
tel.: +420 519 402 861
e-mail: seckar@agrotec.cz
Ing. Jiří Kubík
produktový manažer
gsm: +420 606 747 481
tel.: +420 519 402 861
e-mail: kubik@agrotec.cz

Kontaktní formulář