Variabilní systém hnojení CropXplorer (ISARIA)

Senzor pracuje na principu odrazu světla s aktivním osvětlením porostu a naměřenou hodnotu zabarvení přepočítává na obsah N v rostlinách. Tato informace je předána rozmetadlu minerálních hnojiv, které mění dávku hnojiva podle stavu rostlin v daném místě pole.
Během regeneračního a produkčního hnojení aplikujeme vyšší dávku hnojiva, tam kde jsou rostliny slabší a podpoříme jejich růst. Tím dosáhneme vyrovnání porostu. V další fázi hnojení (kvalitativní) naopak vyšší dávku dusíkatého hnojiva aplikujeme tam, kde porost je silnější a tím u pšenic zvyšujeme obsah dusíku v zrnu a následně kvalitu. Díky variabilitě dávkování zůstává spotřeba hnojiva na honu stejná, ale výnos a kvalita se zvýšily. CropXplorer (ISARIA) nás během 4 let provozu a několika pokusech, prováděných na Našich polích přesvědčila o správnosti rozhodnutí zakoupit tento stroj.

Ing. Vladimír Svoboda
hlavní mechanizátor

Proč si pořídit Variabilní systém hnojení CropXplorer (ISARIA)

Stručná charakteristika
CropXplorer, známý dříve pod názvem ISARIA, je optický senzor, určený k detekci stavu porostu. Snímá zapojení i zabarvení porostu a umožňuje okamžitou změnu dávky hnojiva nebo pesticidu podle jeho stavu. Má vlastní GPS, takže může vytvářet a ukládat mapy pozemku pro další využití. Současně umí pracovat s mapami dodanými, např. výnosovými z kombajnu nebo satelitními z víceletých snímků družic.


Význam variabilní aplikace
Při variabilním hnojení nebo postřiku se dávkuje v každém místě pole jen tolik, kolik je rostlina schopna využít. V místech s nedostatkem živin podpoří vyšší dávka hnojiva růst a docílí se i vyšší výnos a zrno má i vyšší obsah dusíkatých látek. Tam, kde je zásobení dostatečné, se naopak dávka sníží a předchází se tak poléhání porostu a ztrát nadbytečných živin, které už rostliny nemohou využít. Sklizeň zdravého a vyrovnaného porostu je pak snadnější a s menšími ztrátami.

K čemu slouží?
1.  k snímání obsahu chlorofylu v listech s přepočtem na obsah dusíkatých látek
2.  k aplikaci optimální dávky N hnojiva v každém místě pole, jen tolik, kolik je třeba
3.  k zmapování aktuálního stavu porostu bez ohledu na počasí
 
Kdy můžeme senzor využít?
1.  na každém zapojeném zeleném porostu
2.  ve dne i v noci
3.  za každého počasí s výjimkou sněhové pokrývky
 
Jaký je jeho přínos?
1.  zvýšení výnosu díky optimalizaci zásobení N
2.  vyšší obsah dusíkatých látek v zrnu
3.  zjištění aktuálního stavu porostu (mapa) s možností dalšího využití
4.  ekologický: omezuje únik N do vzduchu nebo vyplavování
5.  snižuje poléhání, snazší sklizeň
6.  rychlá návratnost investice, reálně již po 1. roce
 
V čem se liší CropXplorer od ostatních?
1.  měří ve 4 vlnových pásmech = nejvyšší přesnost
2.  kromě barvy porostu měří současně i jeho zapojení
3.  nejvyšší frekvence měření, až 2000 x za sekundu
4.  není nutná samostatná kalibrace: žádná nebo jednoduše během práce
5.  životnost LED lamp min. 50 000 hodin
6.  na kvalitu nemá vliv mlha ani rosa

Fotogalerie


Videogalerie

Dokumenty ke stažení

N-senzory ISARIA pdf / 2,2 MB Stáhnout

Dotace

Doposud jsme na oddělení Afinance předložili více než 600 projektů v různých opatřeních.
Zaměřujeme se na dotace, v rámci kterých můžete pořídit především zemědělskou, stavební nebo dopravní techniku.

Dotační podporu je možné získat ze zdrojů Ministerstva zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova a Ministerstva životního prostředí v OP Životní prostředí.

Pokud budete mít zájem o podrobnější informace týkající se dotací, neváhejte nás kontaktovat na dotace@a-finance.cz. nebo použijtě náš online dotazník:
 

Pojištění strojů

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Proto doporučujeme sjednat si pojištění pro svůj nový stroj. Jsou situace, které ani Vy svým dobrým zacházením se strojem nemůžete ovlivnit, např. krupobití, vniknutí kamene, škoda zaviněná jinou osobou, apod. S pojištěním sjednaným v Agrotec a.s. získáte:
  • Strojní pojištění přesahující záruku
  • Krytí rizik havárie, živlu a odcizení
  • Zjednodušení likvidace škod (viz. níže)
  • Povinné ručení
Cílem je rychlé navrácení stroje do provozu a ulehčení administrativní zátěže spojené s nahlášením pojistné události našimi servisními techniky a spolupracujícími likvidátory. Tyto výhody zajistí minimální dodatečné náklady spojené se servisním zásahem.

Pokud máte zájem o sjednání pojištění, kontaktujte nás na info@a-finance.cz.

Kontakty

Technické dotazy ke stroji CropXplorer (ISARIA)

Pro veškeré technické a obchodní dotazy kontaktujte:

Ing. Jiří Kubík
produktový manažer
Mob.: +420 606 747 481
E-mail: kubik@agrotec.cz

Kontaktujte nás


Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.