Variabilní systém hnojení CropXplorer (ISARIA)

Optický senzor snímá zabarvení porostu, přepočítává jej na obsah N v rostlině a určuje okamžitou dávku N v daném místě pole. Pracuje i podle satelitních map nebo map výnosového potenciálu a v kombinaci se senzorem zohledňuje historii místa i aktuální stav. Je aktivní ve dne i v noci.
Během regeneračního a produkčního hnojení aplikujeme vyšší dávku hnojiva, tam kde jsou rostliny slabší a podpoříme jejich růst. Tím dosáhneme vyrovnání porostu. V další fázi hnojení (kvalitativní) naopak vyšší dávku dusíkatého hnojiva aplikujeme tam, kde porost je silnější a tím u pšenic zvyšujeme obsah dusíku v zrnu a následně kvalitu. Díky variabilitě dávkování zůstává spotřeba hnojiva na honu stejná, ale výnos a kvalita se zvýšily. CropXplorer (ISARIA) nás během 4 let provozu a několika pokusech, prováděných na Našich polích přesvědčila o správnosti rozhodnutí zakoupit tento stroj.

Ing. Vladimír Svoboda
hlavní mechanizátor

Proč si pořídit Variabilní systém hnojení CropXplorer (ISARIA)

 • Využití po celý rok: regenerační , produkční i kvalitativní hnojení, desikace, skenování porostů na podzim pro tvorbu map.
 • Aplikace podle senzorů i map, zvlášť i současně.
 • Práce ve dne i v noci ve vysoké kvalitě.
 • Pevné i tekuté hnojení.
 • Různé režimy práce.
 • Permanentní  kalibrace.

Přínos
 • zvýšení výnosu o 1 000 - 2 000,- Kč/ha
 • lepší kvalita zrna
 • úspora hnojiva
 • omezení poléhání
 • přínos pro ekologii
 • návratnost investice za 1 rok

Fotogalerie


Videogalerie

Dokumenty ke stažení

N-senzory ISARIA pdf / 3,5 MB Stáhnout

Dotace

Doposud jsme na oddělení Afinance předložili více než 600 projektů v různých opatřeních.
Zaměřujeme se na dotace, v rámci kterých můžete pořídit především zemědělskou, stavební nebo dopravní techniku.

Dotační podporu je možné získat ze zdrojů Ministerstva zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova a Ministerstva životního prostředí v OP Životní prostředí.

Pokud budete mít zájem o podrobnější informace týkající se dotací, neváhejte nás kontaktovat na dotace@a-finance.cz. nebo použijtě náš online dotazník:
 
Dotace

Pojištění strojů

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Proto doporučujeme sjednat si pojištění pro svůj nový stroj. Jsou situace, které ani Vy svým dobrým zacházením se strojem nemůžete ovlivnit, např. krupobití, vniknutí kamene, škoda zaviněná jinou osobou, apod. S pojištěním sjednaným v Agrotec a.s. získáte:
 • Strojní pojištění přesahující záruku
 • Krytí rizik havárie, živlu a odcizení
 • Zjednodušení likvidace škod (viz. níže)
 • Povinné ručení
Cílem je rychlé navrácení stroje do provozu a ulehčení administrativní zátěže spojené s nahlášením pojistné události našimi servisními techniky a spolupracujícími likvidátory. Tyto výhody zajistí minimální dodatečné náklady spojené se servisním zásahem.

Pokud máte zájem o sjednání pojištění, kontaktujte nás na info@a-finance.cz.
Pojištění strojů

Kontakty

Technické dotazy ke stroji CropXplorer (ISARIA)

Pro veškeré technické a obchodní dotazy kontaktujte:
 
Ing. Jan Sečkař
produktový manažer
gsm: +420 727 875 282
tel.: +420 519 402 861
e-mail: seckar@agrotec.cz
Ing. Jiří Kubík
produktový manažer
gsm: +420 606 747 481
tel.: +420 519 402 861
e-mail: kubik@agrotec.cz

Kontaktní formulář