AGROTEC zemědělská technika Novinky AMAZONE Amazone opět při tom: Pěstování řepky s doprovodnými rostlinami

Amazone opět při tom: Pěstování řepky s doprovodnými rostlinami

20. 06. 2022 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Řepka ozimá patří spolu s obilovinami k pilířům rostlinné výroby, jen v Německu se jí ročně vysévá kolem 1 mil. ha. Od roku 2013, kdy skončilo moření osiva neonikotinoidy, se hledají cesty, jak posílit odolnost porostů řepky proti chorobám, škůdcům i plevelům.

Jednou z možností je pěstování doprovodných rostlin, které od roku 2018 testují ve zkušebních provozech zemědělci v Německu, Francii a Švýcarsku. Na projektech se firma AMAZONE podílí jak metodikou, tak technikou.

Současně s výsevem řepky se jako doprovodné rostliny vysévají jiné olejniny, jeteloviny, bob, čočka, pohanka nebo svazenka. Úspěšnost těchto postupů je závislá na řadě faktorů, jako např. hustota výsevu, zaplevelení, obsah živin v půdě a přihnojování, výskyt škůdců aj. Cíl je však jeden: Zajistit stabilní výnosy při současné redukci nasazení pesticidů a hnojiv.

Výživa dusíkatými hnojivy může být částečně nahrazována rostlinami fixujícími vzdušný dusík, např. bob. Svazenka a pohanka umí zase rozpouštět fosforečnany vázané na minerály.

Rovněž znalosti o vzcházení kulturních plodin a plevelů mohou významně přispět k omezení zaplevelení. Čím rozdílnější jsou podmínky pro vzcházení semen kultury a plevelů, tím je větší efekt doprovodného výsevu. Problematika zaplevelení je velmi široká a možností řešení je celá řada. Pokusy byly prováděny v podnicích s menším až středním potenciálem zaplevelení. Metodiky a výsledky popisuje specialista na vývoj techniky AMAZONE Bernd Lummer.

V oblasti boje proti škůdcům a chorobám popisuje Bernd Lummer způsoby, jakými lze snížit výskyt významných škůdců a chorob. V každém vývojovém stádiu řepky je určitý škodlivý činitel nejvýznamnější. Mezi důležité faktory, jak ovlivnit jejich výskyt, je správné načasování výsevu a správný výběr doprovodné rostliny. Velký význam má i výběr odrůdy řepky pro dané podmínky.

V uvedených pokusech byla použita technika AMAZONE. V bezorebných variantách se osvědčila DMC Primera s děleným zásobníkem na osivo a větší roztečí, ideální i do většího množství posklizňových zbytků. Pro setí do mulče byl použit Cirrus 03 se systémem Triple-Shoot, který umožňuje setí osiv až ve 3 hloubkách v jednom pracovním sledu. Kromě perfektního ukládání osiv je třeba vyzdvihnout i významnou úsporu času a nákladů na založení kultury. Součástí pokusů bylo v některých případech i začlenění organických hnojiv, jinde byla použita podle podmínek a potřeby minerální hnojiva.
 

Závěr:                                                   

Ze 3 pokusných let bylo ve dvou letech dosaženo stejného výnosu, jako při obvyklém pěstování. Úspora nákladů na hnojení a ochranu rostlin byla kompenzována vyššími náklady na výsev doprovodných plodin. Z pohledu zúčastněných farmářů je to však dobrá možnost, jak optimalizovat pěstování řepky v nových podmínkách. Díky dosaženým výsledkům a zajímavým zkušenostem budou pokusy dále pokračovat.  


Zdroj: GetreideMagazin 3-2022, článek Raps mit Begleitpflanzen anbauen?


 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.