Kombinovaný boj proti plevelům

25. 07. 2022 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Omezování používání chemie v zemědělství již probíhá v Evropě několik let podle pravidel, která si nastavila EU. Výživa obyvatelstva a ochrana životního prostředí však musí být v rovnováze. Vžil se proto i výraz udržitelné zemědělství, pod kterým se skrývá snaha o snižování používání pesticidů na minimální možnou úroveň a hledání alternativních cest.

Cílem je současně dosahovat výnosů, na které jsme si již zvykli, především u potravinových plodin. Navíc chceme postupně obnovovat chemií degradovanou užitečnou faunu a flóru. Již na začátku se počítalo s tím, že vyšší zaplevelení i poškození porostů chorobami a škůdci přinese snížení výnosů i kvality. Proto byly vytýčeny hlavní směry, jak toto kompenzovat.

Evropské zemědělské výzkumné ústavy a instituce se již nyní zabývají vyhodnocováním a porovnáváním zaváděných postupů. Především v mechanickém boji proti plevelům jsou již k dispozici první výsledky. Je to dáno i tím, že přední výrobci zemědělské techniky se operativně zaměřili na vývoj strojů, které mohou do značné míry herbicidy nahradit a současně přinést i pozitiva, např. omezení výparu z půdy, zvýšení podílu organické hmoty v půdě a s tím související procesy výměny plynů. Těmito souvislostmi se například zabývá Zemský úřad pro zemědělství a životní prostor v Durynsku ve středním Německu, a to již od roku 2018. Pod dohledem odborníků probíhaly v podnicích, které slouží kromě produkce i ke vzdělávání a výzkumu, srovnávací pokusy, při nichž se zjišťovala účinnost boje proti plevelům ve variantách od chemie přes kombinace až po čisté nasazení techniky. Pokusy byly zaměřeny na nejdůležitější plevely, které jsou v této oblasti významné, a to v řepce ozimé.

Úspěšnost jednotlivých variant v likvidaci plevelů se měřila ve stupních od 0 do 100, což odpovídá procentům. Maximálního, tedy 100 % účinku bylo dosaženo u všech zmíněných druhů pouze u čistě chemické varianty. Výborných výsledků bylo dosaženo v kombinovaném chemicko-mechanickém ošetření u některých plevelů, nejmenší účinnost 50 a méně % byla u čistě mechanického ošetření.

V dalších pokusech v jiných podnicích byly hodnoceny varianty i podle přípravy půdy před pokusem po orbě nebo bez orby, pouze s kypřičem a následným využitím pleček nebo jen zavlačovačů. Rovněž v chemické ochraně byly zkoušeny různé přípravky od preemergentní aplikace až po pozdější postřiky v různých vývojových stádiích. Byla aplikována celá řada přípravků buď plošně nebo pásovým postřikem, pouze do meziřádků.

Sledován byl samozřejmě i výnos. Zde byl zaznamenán na jednom středisku nejlepší výsledek (30 q/ha) v kombinované variantě, čistě mechanická varianta však již zaostávala jen asi o 1 q/ha na rozdíl od kontroly, kde bylo dosaženo pouze 26,2 q/ha. Tyto výsledky jsou nadějné. Důležité jsou i rozdíly v nákladech, evidentní jsou např. mezi celoplošným a pásovým postřikem nebo použitím plečky a pasivním zavlačovačem. Vyhodnocovány byly i celé postupy přípravy půdy a okopávání, takže výsledků je celá řada ve všech směrech.

Pokusy, které samozřejmě pokračují a každým rokem na ně navazují nové, jsou všechny vyhodnocovány a jsou tedy zdrojem potřebných informací. Jak je vidět, snaha o omezování chemie při snaze o dosažení stabilních výnosů je reálný, i když delší proces, do kterého se promítá řada faktorů a jednotlivé zásahy se musí volit s přihlédnutím k aktuálnímu počasí, stavu půdy, podle kultury a výskytu plevelů. Výsledky však již nyní ve 4. roce zkoušení naznačují, že postupným odklonem od chemické ochrany a její nahrazování správnou přípravou půdy a během vegetace pletím, lze dojít postupně ke stanoveným cílům EU.

Na rychlosti tohoto procesu se aktivně podílejí především výrobci techniky, zvláště pleček a dalších strojů na přípravu půdy jako bran, kultivátorů, válců aj. Značnou úsporu chemie i nákladů umožňují paradoxně i moderní postřikovače. K nejlepším v této oblasti patří špičkové postřikovače AMAZONE nebo bohatá nabídka nářadí na zpracování půdy od stejné firmy, stejně jako inteligentní plečky firmy SCHMOTZER, které se ve zmíněných pokusech využívají a které nabízíme i v ČR.  Potěšitelné je, že oba výrobci přicházejí každoročně s novinkami, které zapadají do požadavků nastoupeného trendu, a že se tyto novinky dostávají velmi rychle do sériové výroby a k zákazníkům.

AMAZONE, která má široký výrobní program, úzce spolupracuje s firmou SCHMOTZER, která se specializuje na mechanickou likvidaci plevelů. Obě firmy patří mezi průkopníky ve vývoji nové techniky podílející se na úkolech Green Dealu. Firma AGROTEC patří již řadu let k významným obchodním partnerům firmy AMAZONE a i díky tomu se české zemědělství pro tohoto výrobce jeví jako velmi perspektivní odbytiště. Potvrzuje to trend každoročního zvyšování prodeje, který nezastavila ani pandemie nebo válka na Ukrajině. Česká republika se každoročně dostává mezi první země, které mají možnost testovat novinky a dosáhnou na stroje z nových výrobních sérií.

Zdroj: časopis LOP 06-2022, Pflanzenschutz, článek Kombinierte unkrautbekämpfung

 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.