AGROTEC zemědělská technika Novinky AMAZONE Nožový válec jako čelní výbava secího stroje AMAZONE Cirrus 6003-2

Nožový válec jako čelní výbava secího stroje AMAZONE Cirrus 6003-2

19. 05. 2022 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Pro taženou secí kombinaci Cirrus 6003-2 nyní společnost AMAZONE nabízí novinku v podobě čelního nožového válce. Jedná se o jedinečný válec s uzavřeným jádrem a s uspořádáním nožů do V.

Nožový válec zajišťuje dodatečné drobení na hrudovitých půdách a intenzivní drcení povrchových zbytků plodin. Meziplodiny a vysoké strniště seká v pravém úhlu po směru jízdy.
 

Výhodou této kombinace také jsou:

•  snížení počtu pracovních přejezdů
•  zachování struktury půdy
•  udržení půdní vlhkosti
•  snížení nákladů
•  zkrácení pracovní doby.

 

Široké možnosti použití

Při pěstování obilí po slunečnici jsou vysoké rostlinné zbytky nožovým válcem nařezány příčně a následně hned podélně rozmístěny vlnitými kotouči Minimum TillDisc. To výrazně zlepšuje přesnost ukládání osiva, protože secí botky nejsou ovlivňovány nadzvedáváním zbytky sklizených plodin.

Rovnoměrné drcení a zapravení kukuřičného strniště napomáhá dobré hygieně pole po sklizni kukuřice. Použití nožového válce v kombinaci s Cirrus 6003-2 ušetří další přejezd strniště mulčovačem, válcem nebo talířovými bránami.

Nožový válec zlepšuje účinnost secího stroje při setí přímo do meziplodiny tím, že meziplodinu intenzivně kultivuje a v případě potřeby zapravuje do půdy.

 

Extrémně robustní a bezúdržbový

Nožový válec se vyznačuje extrémní stabilitou. Zejména robustní válečková ložiska a nože z bórové oceli zajišťují dlouhou životnost. Úchyty nožů jsou zapuštěny do pláště válce. Uzavřené jádro válce je zcela necitlivé vůči kamenům a nečistotám. Nožový válec je díky volným valivým ložiskům a zabroušenému prstencovému těsnění zcela bezúdržbový. Oboustranné čepele, ostřené po obou stranách, snižují náklady na opotřebení na polovinu.

 

Díky speciálnímu uspořádání nožů je dosaženo perfektních pracovních výsledků

Zvláštností nožového válce je uspořádání nožů ve do V, které zabraňuje bočnímu tahu. Sledování kontur půdy je zajištěno prostřednictvím jednotlivých nožových segmentů. To umožňuje stroji pracovat rovnoměrně po celé pracovní šířce, a to i na nerovném terénu.

 

Výhody na první pohled:

•  Méně přejezdů díky kombinaci s Cirrus 6003-2
•  Úspora nákladů díky menšímu počtu pracovních operací
•  Rovnoměrné polní vzcházení na velmi různorodých půdách


Amazone-nozovy-valec_1.jpg
Nožový válec jako agresivní čelní nářadí na Cirrus 6003-2

Amazone-nozovy-valec_2.jpg
Cirrus 6003-2C v kombinaci s nožovým válcem při setí ozimé pšenice po slunečnici

Amazone-nozovy-valec_3.jpg
Nožový válec jako přední nářadí na Cirrus 6003-2 vytváří při setí pšenice jemné seťové lůžko