Jak se zrodil New Holland - 7. část

06. 12. 2021 , Ing. Alžběta Filová

V dnešním článku ze série vzniku sklízecích mlátiček New Holland si představíme modelovou řadu TC, která se začala vyrábět v devadesátých letech.

Od devadesátých let stále ve výrobě

V roce 1992 byla představena velmi úspěšná modelová řada TC. Výrobce v ní zúročil mnohaleté zkušenosti s výrobou sklízecích mlátiček. Kombajny byly vyráběny ve třech provedeních a vynikaly kvalitou mlácení i separace, při níž byl později použit osvědčený rotační separátor. Měly též nadčasový design a snadné ovládání. I proto je podelová řada TC, samozřejmě s patřičnými inovacemi, vyráběna doposud a počet vyrobených kusů přesáhl hodnotu 50 000.

Modelová řada sklízecích mlátiček TC obsahovala zpočátku provedení TC54 a TC52 používající čtyřklávesové vytřásadlo a mláticí ústrojí o šířce 104 cm. Nabídka motorů s výkony od 110 do 168 k nezaručovala na tehdejší dobu nijak velkou výkonnost. Vyhledávanější byl proto výkonnější model TC56 s pětiklávesovým vytřásadlem. Ve výrobě se udržel až do roku 2006 a výrobce jej s postupem let celkem šestkrát zmodernizoval. Již při první odernizaci byla navýšena kapacita zásobníku zrna z 4830 na 5200 l a postupně byl navyšován i výkon motoru. Přestože až do roku 2006 byl použit konstrukčně stejný přeplňovaný šestiválec se zdvihovým objemem 7,5 l, jeho výkon se postupně zvedl ze 155 na 204 k.
 

V roce 1992 začala výroba velmi úspěšné modelové řady TC, která je ve výrobním programu sklízecích mlátiček New Holland i v současnosti. 


V roce 1997 byl an klasické mláticí ústrojí s bubnem o průměru 60 a šířce 130 cm umístěn rotační separátor. Modely, které jímbyly vybaveny, nesly příznačné označení RS (Rotary Separator). Použití rotačního separátoru znamenalo snížení plochy vytřásadla z 5 na 4,36 m2, a to zkrácením jeho kláves o 48 cm. Plocha sít zůstala samozřejmě stejná - 4,13 m2. Sklízecí mlátičky bylo možně agregovat s žacími adaptéry o záběru 4,57 až 5,17 m podle přání zákazníka, který si mohl též vybrat, zda pro něj bude přínosné příčné kopírování žacího adaptéru, a na jeho úvaze bylo rovnějž, zda mu bude postačovat variátor pojezdu nebo zvolí hydrogenerátor s hydromotorem napojeným na čtyřstupňovou převodovku. Model TC56 byl vyráběn též v provedení určeném pro práci v kopcovitém terénu, tedy s vyrovnáváním sítové skříně, za niž byl umístěn ztrátoměr. Standardní výbavu tvořilo elektronické řízení otáček přiháněče a mláticího bubnu.
 

Na modelové řadě TX bylo poprvé použito automatické vyrovnávání sítové skříně při jízdě po svažitých pozemcích. 
 

Horským speciálem byl model TC59AL, který umožňoval příčné vyrovnání celé sklízecí mlátičky až do úhlu 38 %, podélné vyrovnání do 30 % při jízdě do kopce a do 10 % při jízdě ze svahu. V letech 2001 až 2002 byla výroba modelové řady TC přesunuta z Belgie do polského Plocku, kde probíhá i v současné době.
 

Se zvlášť odhlučněnou kabinou

V devadesátých letech minulého století nastoupily výkonné sklízecí mlátičky New Holland, především modelová řada TX. Obsahovala sedm modelů sklízecích mlátiček, z nichž největšího úspěchu, a to i v rámci ČR doznal model TX66. I dnes tyto sklízecí mlátičky běžně a spolehlivě jezdí v zemědělských provozech a jejich uživatelé se jich jen neradi zbavují.

Model New Holland TX66 konstrukčně vycházel z provedení TX36. Měl tedy stejný mláticí buben s průměrem 60 cm a šířkou 156 cm. Za odmítacím bubnem pracoval rotační separátor, ale to nebylo vše. Výrobce použil ještě buben StrawFlow, který usměrňoval tok slámy na šestiklávesové vytřásadlo s pěti přepadovými stupni. Sláma tak byla na vytřásadle lépe rozprostřena, a tím došlo ke zvýšení účinnosti separace.

Celková plocha horního a dolního žaluziového síta činila 4,95 ma vyčištěné zrno bylo ukládáno v zásobníku s objemem 8000 l, z něhož bylo vyskladňováno rychlostí 72 l/s. Čisticí ústrojí bylo možné dodat se systémem automatického vyrovnávání až do příčného sklonu 17 %.

Pohonnou jednotkou sklízecích mlátiček TX66 byly šestiválcové přeplňované motory New Holland Ford s výkonem 250 k, které dodávaly točivý moment mláticímu ústrojí a přes hydropojezd se čtyřstupňovou převodovkou též pojezdovým kolům.

Velmi pokroková byla kabina se špičkovým odhlučněním, vnitřní hluk byl na hodnotě pouhých 76 dB. Ve své době to byla pravděpodobně nejlepší kabina na trhu. Pokrokové bylo též žací ústrojí se záběrem až 7,6 m a elektronickým systémem příčného vyrovnávání, které signál o poloze získávalo od dvou ultrazvukových senzorů.
 

Menší a větší sourozenci


O rok později, tedy v roce 1994 byl model TX66 doplněn o menší sourozence, provedení TX62, TX63 a TX64. Základním rozdílem byly nižší výkony motorů ((190 až 212 k), mláticí ústrojí se šířkou sníženou na 130 cm a menší separační plocha pětiklávesového vytřásadla. Menší byla samozřejmě též plocha sít a objem zásobníku (6500 až 7200 l). V roce 1997 došlo k inovaci u modelu TX64, jenždostal přídavek Plus, a zároveň byl představen i model TX65 Plus. Tyto dvě sklízecí mlátičky byly takřka shodné se svými předchůdci. Základním rozdílem bylo navýšení výkonu motorů na 220 a 240 k, kterého bylo dosaženo například využitím mezichladičů stlačeného vzduchu, neboť ty u předchozích modelů instalovány nebyly.
 

 
Sklízecí mlátičky New Holland TX66 byly velmi oblíbené i v ČR​

V roce 1997 se modelová řada TX rozšířila výkonově směrem nahoru. Výkon motoru u modelu TX66 byl navýšen na 255 a později až 270 k a přibyly modely TX67, TX68 a TX68 Plus. Změn doznaly i použité motory. Do modelů TX67 a TX68 instaloval výrobce přeplňované šestiválce Iveco se zdvihovým objemem 9,5 l a nejvyšším výkonem až 325 k. Mláticí ústrojí zůstalo beze změn, ale plocha čištění  yla zvýšena na 6,5 m2. A protože dva nejvýkonnější modely z popisované řady bylo nově možné agregovat s žacími adaptéry o záběru až 9,15 m, byl zvýššen objem zásobníku zrna na 9500 l.
 

 
Sklízecí mlátičky modelových řad TX a TF využívaly velké množství shodných konstrukčních celků.
Základní odlišností řady TF byla absence vytřásadla, které bylo nahrazeno TF rotorem.


Ve sklízecí mlátičce TX68 byl použit účelný systém pohonu mláticího ústrojí Posi Torque, který byl posléz aplikován i do dalších modelů a modelových řad. Posi Torque fungoval tak, že při zvýšení zátěže řemenu na variátoru mlátičky došlo k jeho většímu sevření, a tím se zamezilo prokluzu.

Ve výrobě sklízecích mlátiček TX60 se nejdéle uržel model TX66, jehož produkce skončila až v roce 2008, vyráběl se tedy po celých 15 let. V roce 2008 skončila i výroba celé modelové řady TX. V té době byly totiž již po osm let prodávány populární sklízecí mlátičky CX.
 

Pro všechny podmínky sklizně


Souběžně s modelovou řadou New Holland TX se vyráběla řada TF s Twin Flow separátorem. Odlučovací separátor, který nahrazoval vytřásadlo, byl u odborné veřejnosti hodnocen velmi kladně. Fungoval totiž dobře i v problematických podmínkách sklizně a zabezpečoval nízké ztráty zrna. Nicméně zemědělci byli a jsou k novotám často konzervativní a tak tomu bylo i u modelové řady TF. Její výroba byla proto v roce 2002 ukončena. Mimo jiné i proto, že v té době se začala vyrábět axiální sklízecí mlátička CR.

Sklízecí mlátičky modelových řad TX a TF měly společné konstrukční prvky a vyjma separátoru nahrazujícího vytřásadlo se lišily hlavně v počtu vyráběných modelů. Vyráběné modely TF byly totiž jen dva, TF76 a TF78. Sklízecí mlátičky TF76/TF78 se odlišovaly výkonem motorů (260/286 k), šířkou mláticího ústrojí (130/156 cm), šířkou TF separátoru (236/284 cm) a velikostí zásobníku (8000 a 9500 l). Stejně jako modely TX měly kabinu s nízkou hlučností a ve standardu bohatou výbavou zahrnující klimatizaci a topení, ztrátoměr, automatiku příčného kopírování žacího válu a další komfortní prvky, například na přání montovaný výnosoměr s možností tvorby výnosových map.

V roce 1998 byla modelová řada TF inovována. Nové sklízecí mlátičky nesly přídavek Plus a oním plusem bylo použití motorů Iveco s výkonem navýšeným o 26 a 30 koní. 
 

V dalším článku si představíme sklízecí mlátičky CX.


STEHNO, Luboš. Historie sklízecích mlátiček. Praha: Profi Press, 2014. ISBN 978-80-86726-58-8.