Kdo maže, ten jede!

26. 03. 2020 , Ing. Alžběta Filová

Aneb jak fungují olejové filtry se dočtete v tomto článku z rubriky HOW IT WORKS z časopisu PROFI, který Vám opět přinášíme. Uvařte si dobrou kávu a pusťte se do čtení o filtrech motorového oleje.

KDO MAŽE, TEN JEDE!

Olej je užitečná substance. Pokud má ale plně rozvinout svůj potenciál, musí být čistý (bez hrubých nečistot). A právě k tomu slouží olejový filtr. Nahlédněme tedy do této důležité složky.
Texaský čaj, černé zlato nebo prostě jen obyčejně olej, říkejte tomu, jak chcete. Tento nesmírně všestranný produkt nachází uplatnění v mnoha oblastech mechanizace zemědělství. Olej přenáší výkon pomocí hydrauliky, snižuje tření, odvádí teplo, utěsňuje mezery mezi pístními kroužky a stěnami válců a shromažďuje nečistoty, jako jsou kovové piliny, vedlejší produkty spalování a dokonce prach. Aby bylo možné plně využívat všechny tyto funkce, musí být olej udržován co nejčistší. To znamená být filtrován – a to je předmětem tohoto článku.

Primárním cílem olejového filtru je odstranit z kapaliny hrubší částice. Póry filtru proto musí být mnohem menší než samotné částice. Současně však musí být dostatečně velké tak, aby propouštěly olej a nedošlo k poškození nákladních dílů instalovaných za filtrem. U hydraulických okruhů automaticky zajišťuje průchod oleje filtrem hydraulické čerpadlo. Filtrace motorových olejů však probíhá jinak, motorem poháněné čerpadlo nasává olej ze zásobníku a čerpá ho do motoru. Moderní traktor má mnoho různých druhů filtrů a sítek: filtry motorového oleje, hydraulického systému, filtry paliva, filtry chladicího vzduchu, filtry spalovaného vzduchu i filtry v kabině. V tomto článku se zaměříme na filtry motorového oleje.

Existují dva základní druhy filtrů motorového oleje – primární a sekundární filtry – kde posledně jmenovaný zpracovává pouze 5-10 % celkového průtoku oleje. Někdy tyto sekundární filtry mají magnety, které zachycují kovové částice, a také stojí za zmínku, že sekundární filtry mají menší póry než primární filtry, aby odstranily velmi malé částice (zejména saze, PM).
Veškerý olej musí procházet primárním filtrem, který zajišťuje, že se do motoru nedostane nefiltrovaný olej. Primární filtr zpracovává větší množství oleje a je tedy nutně větší než sekundární filtr.
Primární i sekundární filtry jsou vyměnitelné a dodávají se jako šroubovací filtry nebo filtrační prvky. Šroubovací filtry mají kovové pouzdro, které se našroubuje na motor. Stále více moderních traktorů má moduly olejových filtrů, kde primární filtr obsahuje vyměnitelné filtrační prvky.
 
Obr-1-(2).png
  
Olejové filtry jsou odstupňovány podle účinnosti filtrace, schopnosti absorbovat částice a ztráty tlaku oleje; ta by měla být co nejnižší. Filtrační média používaná u traktorů obsahují celulózová vlákna spolu se syntetickými a někdy i skleněnými vlákny pro zvýšení trvanlivosti. Tato vlákna jsou nasycena speciálními pryskyřicemi, které jim dodávají pevnost a tuhost a pomáhají jim vyrovnat se s vysokou propustností a teplotami. Filtrační médium je skladné, aby jednoduše vytvořilo větší povrchovou plochu.
Motorový olej je filtrován v tzv. hloubkových filtrech, přičemž částice se zachycují na povrchu filtračního média. Přestože hlubší filtr bude mít i větší filtrační účinnost, vytváří také vyšší odolnost proti průtoku.
 Obr-2-(1).png
 
Veškerý olej protéká primárním filtrem. Primární filtr má pojistný ventil, který zaručuje, že olej protéká do motoru, i když je primární filtr natolik ucpaný, že olej skrz něj nemůže protékat. Čím více částic se v médiu zadržuje, tím méně propouští filtr oleje a zvyšuje se tlak uvnitř pouzdra.
A zde vstupuje do hry pojistný ventil. Pružinový ventil je usazen u dna filtru a otevírá se, jakmile tlak oleje dosáhne určité úrovně. To umožňuje oleji obejít filtrační prvek a zabrání se tak nedostatku oleje v motoru. Nevýhodou je, že motor je nyní napájen nefiltrovaným olejem. Dodržování servisních intervalů je zásadním, protože není možné odhadnout, kdy dojde k ucpání filtru. Pojistný ventil je také důležitý při velmi nízkých teplotách, kdy je nízká viskozita a olej jen těžko protéká médiem. Jakmile olej dosáhne určité teploty, filtr se vrátí do normálního provozu.
  
Obr-3-(2).png
 
Další důležitou součástí vedle filtračního prvku a pojistného ventilu je pružinový, protiúnikový ventil, který zabraňuje úniku oleje z filtru, je-li motor vypnutý. To by nebylo dobré, protože po restartování by motor následně běžel chvíli bez oleje.
 
Shrnutí:
Olejové filtry odstraňují částice a nečistoty z oleje, který se protlačuje skrz filtrační médium z celulózových vláken, jenž jsou zesílena polyesterovými vláky a pryskyřicemi. Na co však filtr nemá žádný vliv, je chemické složení oleje (například voda v oleji).
Protože se každý filtr zanáší, je nutné měnit olej a filtry v pravidelných intervalech, aby se zajistilo, že si olej udržuje svou mazací kvalitu. Proto technici doporučují přísné dodržování intervalů stanovených výrobcem stroje. Prodlužování těchto intervalů je rizikovou záležitostí.
 

Který filtr použít?

Filtrační účinnost filtru závisí na struktuře jeho média, přičemž filtrační účinnost je definována velikostí částic, které je filtr schopen z oleje odstranit. Definuje také schopnost média absorbovat tyto nečistoty.
Oba parametry jsou přesně určeny výrobci motorů. Protože však nejsou všechny důležité parametry uvedeny na obalu, měli by provozovatelé používat pouze filtry, které výrobce schválil pro daný konkrétní model. Nezapomeňte, že znečištěné šroubovací filtry jsou nebezpečným odpadem a musí být řádně likvidovány.
Šroubovací filtry mají obecně pouze jeden otvor. V jejich středu je trubice s otvory po obvodu, skrz které olej do trubice vstupuje a odkud se vrací do motoru. Oba proudy oleje jsou odděleny závitem a příslušným těsněním. Jednoduše řečeno, olej protéká mezi filtračním prvkem a stěnou pláště. Znečištěný olej je přitom tlačen médiem do středové trubice a odtud vyčištěný zpět do motoru.
   
Další článek z PROFI