AGROTEC zemědělská technika Novinky AMAZONE AMAZONE zaznamenává skokový nárůst prodejů

AMAZONE zaznamenává skokový nárůst prodejů

28. 02. 2022 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Navzdory dalšímu finančnímu roku, který byl díky pandemii plný výzev, dokázala skupina AMAZONE udržet svůj rostoucí trend a překonala prodejní hranici 650 milionů EUR.

Roční bilance výrobce zemědělské a komunální techniky již podruhé za sebou vykazuje výrazný nárůst tržeb. Po 15% nárůstu v roce 2020 se tržby tentokrát navýšily o 22 %. Výsledkem je, že celkové tržby rodinné společnosti dosáhly ve finančním roce 2021 nového maxima, a to 655 milionů EUR (předchozí rok 2020: 537 milionů EUR). "Je to obrovský úspěch jak pro celou skupinu AMAZONE, tak i pro naše partnery," říkají Christian Dreyer a Dr. Justus Dreyer, dva majitelé, kteří jsou z výsledků nadšeni. „Zájem zákazníků o moderní zemědělské stroje AMAZONE pro přesnější práci a úsporu nákladů na poli je velmi vysoký, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.“

Skupina AMAZONE dokázala v roce 2021 také značně profitovat ze své inovační síly a pestrého portfolia produktů, které je schopna nabídnout farmám všech velikostí v konvenčním i ekologickém zemědělství.

 

Orientace na mezinárodní trh

Orientace na mezinárodní trh je důležitá hlavně kvůli silné pozici na hlavních exportních trzích, které u společnosti AMAZONE tvoří více než 80 % tržeb. Zaznamenány byly zejména prudké nárůsty tržeb v Německu a na klíčových exportních trzích Francie, Polska a Ruska. Navíc se podstatně zvýšil prodej zemědělských strojů v Rakousku, Irsku, na Ukrajině a v pobaltských zemích. Pozitivní vývoj byl také zaznamenán v USA, Kanadě a zámořských trzích jako jsou Jižní Afrika, Japonsko a Austrálie.

Díky neustálému vývoji, dialogu s místními podniky, poradci a vědeckou komunitou se společnosti AMAZONE daří vyvíjet koncepty strojů, které jsou plně aplikovatelné do místního prostředí.

 

Investice a expanze výrobních závodů

V průběhu roku vzrostl počet zaměstnanců na cca 2000. Výdaje na výzkum a vývoj tvořily více než 5 % tržeb. Společnost ve finančním roce 2021 opět investovala dvoucifernou milionovou částku do hmotného majetku. S ohledem na rozšířený sortiment v oblasti strojů s většími pracovními záběry v současné době rozšiřuje skupina AMAZONE své výrobní kapacity. Například bylo rozhodnuto o dalším rozšíření areálu Bramsche, a to pouhé tři roky po jeho oficiálním otevření. Tato další zařízení o rozloze 8 000 m² umožní v budoucnu efektivnější výrobu všech řad postřikovačů AMAZONE. Navíc vznikne další prostor pro strojní testování a optimalizaci kvality těchto technologicky vyspělých produktů. S tím související přemístění některých montážních linek zase vytvoří další kapacitu pro rozšíření centra Global Parts v závodě Tecklenburg-Leeden, aby se dále zlepšovala úroveň celosvětově poskytovaných služeb.

 

Úspěch díky inovační síle

„Problémy týkající se maximálních výnosů, efektivity nákladů a udržitelného rozvoje hrají v moderní rostlinné výrobě rozhodující roli,“ říkají majitelé. "Ekonomicky životaschopné zvýšení výkonu zahrnuje také efektivnější využití všech vstupů." Amazone na to již zareagovala mnoha inovativními řešeními. Například postřikovače UX s technologií SmartSprayer se na poli používají od jara 2021.

Systém vybavený vysoce přesnou kamerovou technologií a zpracováním obrazu od společnosti Bosch a aplikací xarvioTM detekuje plevel v řádkových plodinách a umožňuje bodovou mikroaplikaci v reálném čase. Tato technologie umožní snížit používání přípravků na ochranu rostlin až o 80 %. Díky technologii DirectInject pro tažené postřikovače UX se společnost AMAZONE také vypořádává s narůstajícími výzvami v oblasti dostupnosti účinných látek a zpřísňujících se ekologických předpisů. Tento systém byl oceněn stříbrnou medailí na veletrhu Agritechnica a umožňuje flexibilní přimíchávání dalšího hnojiva dle jeho potřeby. Výhodou je snížení pracovní doby, nákladů na stroje a hnojiva při současné ochraně životního prostředí.

Společnost je také inovativní v oblasti mechanického hubení plevele pomocí plečkovacích strojů Schmotzer.
"Plečkování má velký potenciál v integrované rostlinné výrobě na mezinárodní úrovni. Rozvoj vidíme z hlediska ekologizace moderního zemědělství, např. kombinací meziřádkové plečky s postřikovačem. V budoucnu se díky optimalizaci hospodaření na orné půdě otevřou další možnosti,“ upozorňují Christian Dreyer a Dr. Justus Dreyer.

Zpracování půdy hraje významnou roli z hlediska hygieny pole díky zvyšující se odolnosti vůči přípravkům na ochranu rostlin a při jejich snižování. Díky tomu AMAZONE letos uvádí na trh nový 6řadý mělký kypřič Cobra. Kromě optimálního zapravení rostlinných zbytků vzniká vysoký podíl jemné zeminy. To zajišťuje optimální podmínky pro klíčení.

Dále AMAZONE představí nový projekt pro kultivaci ve tvaru nosiče nářadí TopCut. K dispozici je velký výběr nástrojů pro různé druhy půd. Mělké zpracování půdy pro výrazně nižší odpařování půdní vláhy a dokonalé podmínky pro klíčení.

Sektor zpracování půdy společnost AMAZONE rozšiřuje také dvěma zcela novými řadami pluhů. Polonesený oboustranný pluh pluh Tyrok se 7 až 9 radlicemi je novou vlajkovou lodí v řadě pluhů pro traktory třídy 400 k. Umožňuje vyšší pracovní rychlost a díky pečlivě promyšlenému tělesu pluhu SpeedBlade i minimální opotřebení.

Pluh Tyrok má vysoký stupeň přesnosti a robustnosti díky automatickému nastavení první brázdy AutoAdapt a systému SmartTurn. Stejné výhody nabízí nový nesený oboustranný pluh Teres se 4 až 6 radlicemi pro traktory s menšími výkony.

V oblasti techniky přesného setí byla rodina Precea rozšířena o skládací 6metrovou verzi. Pro zvýšení výkonu může být tento přesný vysokorychlostní secí stroj s až 12 výsevními jednotkami volitelně vybaven zásobníkem hnojiva buď v jeho zadní části, anebo předním zásobníkem FTender.

Požadavky na přesnost a provozní komfort si už také našly svou cestu. AMAZONE nabízí zcela nové a profesionální nesené rozmetadlo IceTiger pro aplikaci soli a solanky. Nová dopravní technologie s pomocí pásového podlahového dopravníku umožňuje aplikaci solí s různým obsahem vlhkosti, a to i ve velmi malém množství, jakož i pro aplikaci protiskluzových materiálů, jako jsou štěrk nebo písek. Pokud se IceTiger používá v kombinaci s komfortním ovládáním ISOBUS, stává se přesným strojem pro rozmetání štěrku. IceTiger byl oceněn stříbrnou medailí poroty na výstavě demopark 2021.
Díky vzrůstající poptávce místních úřadů po cenově dostupných komunálních strojích pro profesionální údržbu trávníků byly také zdokonaleny stroje Grasshopper a Profihopper.

 

Velký rozsah formátů prezentací a nová organizační struktura

Řadu zemědělských výstav organizátoři z pandemických důvodů v loňském roce zrušili nebo odložili. V důsledku toho AMAZONE představila všechny své inovace, které by jinak představila na veletrhu Agritechnica, mezinárodnímu odbornému tisku na své digitální tiskové konferenci pořádané v říjnu loňského roku. Kromě toho společnost AMAZONE umožnila nahlédnout do svého Světa inovací prostřednictvím své domovské stránky v náhradním digitálním formátu ve formě 360° prohlídky.

Kromě toho se tým podpory prodeje zavazuje realizovat individuální předvádění strojů, aby si nadále udržel kontakt s farmáři a dodavateli.

AMAZONE přesunula kompetence v oblastech zpracování půdy, setí, hnojení a ochrany rostlin dále do centra společnosti. Každý sektor má na starosti zkušený produktový manažer. „Nová struktura nás přibližuje našim zákazníkům a zajišťuje plnou integraci všech zainteresovaných oblastí společnosti,“ zdůrazňují majitelé.

 

Budoucnost inteligentního pěstování plodin

Cílem Amazone je neustálý další vývoj moderních přesných technologií pro větší udržitelnost v kombinaci s vysokou úrovní výnosů a nákladovou efektivitou pro použití v nejrozmanitějších zemědělských oblastech.

„Vidíme velký potenciál pro sebe i pro naše prodejní partnery, abychom propagovali nové zemědělské systémy na orné půdě prostřednictvím flexibilních a efektivních zemědělských strojů,“ říkají akcionáři Amazone. „Soustředíme se na zvýšení biologické rozmanitosti v souvislosti se střídáním plodin, intenzivním zakládáním meziplodin a používáním doprovodných rostlin v našich dlouhodobých polních pokusech kontrolovaného řádkového zemědělství v našem novém zkušebním centru ve Wambergenu v bezprostřední blízkosti naší továrny Gaste. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu lze v tomto projektu řádkové kultivace také testovat autonomní zemědělské stroje. Mezi dalšími partnery spolupracuje AMAZONE s AgXeed, start-upem z Nizozemska. Ústředním tématem vývoje je autonomizace pracovních procesů tažených strojů prostřednictvím otevřených, standardizovaných rozhraní."

Pro AMAZONE začíná udržitelnost výrobou jejích produktů. Společnost instalovala na střechy svých výrobních provozů velkoplošné fotovoltaické systémy s vysokými energetickými výkony. Spolu s využitím vlastních zdrojů bylo možné jen v německých závodech za posledních osm let snížit emise CO2 o přibližně 7 milionů tun.

 

Výhled

Hnací silou prodeje v nadcházejících letech bude rozšířená produktová řada nabízející inovativní stroje AMAZONE přizpůsobené půdě a klimatu v nejrozmanitějších regionech světa a další vývoj nových koncepcí strojů a digitálních řešení pro udržitelnou produkci potravin.

Smysluplné vyjádření k dalšímu vývoji podnikání je v současné době obtížné vzhledem k různým výjimečným ekonomickým a politickým vlivům. Současný vysoký příjem objednávek v rámci skupiny AMAZONE se na jedné straně potýká s obtížnou situací v zásobování, což vede ke zpoždění ve výrobě, a to i přes nejintenzivnější snahy o pořízení dalších komponent. Navíc důsledky plynoucí z pokračujícího konfliktu na Ukrajině lze v tuto chvíli jen stěží odhadnout, ale pro společnost AMAZONE mají velký význam. Bez ohledu na obchodní zájem sledujeme vývoj s velkým znepokojením. Naše myšlenky jsou s lidmi, našimi zaměstnanci a partnery v postižených oblastech.

AMAZONE-Bramsche.jpg
Výrobní závod Bramsche v Německu

AMAZONE-Cobra.jpg
Tažený mělký kypřič Cobra 7000-2TX

AMAZONE-Precea.jpg
Precizní secí stroj Precea 6000-2CC Super

AMAZONE-Cenio.jpg
Tažený univerzální radličkový kypřič Cenio 3000 Super
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.